Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bolag

Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB.

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Tierps kommunfastigheter (TKAB), 100%

Tierps kommunfastigheter AB ägs till 100% av Tierps kommun. Bolaget startade verksamheten 2013-02-01 och äger 100% av AB Tierpsbyggen. Då tog man också över drift, underhåll och investeringar för Tierps kommuns fastigheter, förutom vatten- och reningsverk.

Bolaget har även förvärvat fastigheter samt byggt Kvarnbackens förskola och Centralhallen i Tierp sedan starten. Den totala förvaltade yta uppgår till 123 214m² vilken i huvudsak består av skolor, fritidsanläggningar och omsorgsfastigheter men även vissa affärslokaler.

AB Tierpsbyggen (ABTB), 100%

AB Tierpsbyggen är ett bostadsbolag som ägs till 100% av Tierps kommunfastigheter AB som i sin tur är helägt av Tierps kommun.

Företaget äger och förvaltar 1 796 bostäder (2019-12-31) med en yta uppgående till 119 346m² samt 36 705m² lokalyta. I lokalytan ingår grupp- och äldreboenden med en yta på 18 571m², vilka blockhyrs av Tierps kommun. Fastigheterna är belägna i 11 av kommunens orter. Drygt hälften av bostäderna finns i Tierp.

Den centrala administrationen är förlagd till Tierp. Företaget har även ett totalansvar för skötseln av Tierps kommuns och Tierps kommunfastigheter ABs fastigheter, med undantag för vatten- och reningsverk, med en total yta på 123 289m².

AB Tierpsbyggens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB), 100%

Tierps Energi & Miljö AB är ett kommunägt bolag med ca 40 medarbetare som ägs till 100 % av Tierps kommun. TEMAB hanterar det praktiska utförandet inom:

  • vatten och avlopp, VA - dvs vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
  • sopor, avfall och återvinning
  • snöröjning, sandning och väghållning
  • gräsklippning, gator, gatbelysning

Temabs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TEMAB Fjärrvärme AB, 100%

TEMAB Fjärrvärme AB försörjer hushåll, industrier, skolor, sjukhus, handels- och serviceföretag med miljövänlig värme i Tierp och Örbyhus i norduppland.

TEMAB Fjärrvärme AB ägs av Tierps Energi & Miljö AB som är ett av Tierps kommuns helägda bolag. Bolagets verksamhet omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.

TEMAB Fjärrvärme AB försörjer ca 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på ca 25 000 kW och förbrukar ca 60 milj. kWh per år vilket motsvarar energin för uppvärmning av ca 3 000 villor. Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.

Här kan du läsa mer om TEMAB Fjärrvärme AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De kommunala bolagen styrs bland annat av aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen.

Information om vilka politiker som ingår i styrelserna finns i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.