Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunala råd

Uppehåll för rådsmöten

Det beslut som Tierps kommunfullmäktige tog den 28 februari 2023 om att utöka antalet politiska ledamöter från tre till fem stycken i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och kommunalt näringslivsråd har överklagats och ska laglighetsprövas.

Utifrån detta görs uppehåll i rådens arbete i avvaktan på avgörande i förvaltningsrätten.

Under Kommunstyrelsen verkar fyra kommunala råd.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunen.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och kommunen.

Näringslivsrådet

Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen vilket också ökar förutsättningarna för fler jobb.

Föreningsrådet

Målet med föreningsrådets verksamhet ska vara att underlätta föreningar i kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott samhällsengagemang ska på sikt ge en positiv utveckling för föreningar i kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler människor att känna delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen som helhet.