Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör till exempel skatter, avgifter, kommunens verksamhet, stora investeringar och byggnationer.

Kommunfullmäktige sammanträder 6 gånger per år. Fullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket betyder att alla är välkomna till dessa sammanträden. Under första halvtimmen på varje sammanträde kan kommuninvånarna ställa frågor direkt till politikerna.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har 49 ordinarie ledamöter och 31 ersättare. I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser du vilka som är ledamöter och ersättare.

Presidiet

  • Daniel Blomstedt (M), ordförande
  • Peter Zoné (KD), 1:e vice ordförande
  • Bengt-Olov Eriksson (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan - Tid, datum och plats kungörs även på anslagstavlan.

Politiska partier representerade i kommunfullmäktige

Var fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i valet. Tierps kommunfullmäktige har under perioden 2023-2026 följande mandatfördelning:

Socialdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 16 (15)
Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 9* (8)
Centerpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 8 (11)
Moderaterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 7 (7)
Vänsterpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 3 (3)
Kristdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 2 (2)
Tierpslistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 2 (0)
Miljöpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 1 (2)
Liberalerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: 1 (1)

Siffrorna inom parentes är antalet mandat partiet hade under mandatperioden 2018-2022.

* En ledamot har efter valet 2022 lämnat Sverigedemokraterna och saknar nu partitillhöriget.

Kan jag som kommuninvånare påverka kommunfullmäktige?

Vilka som sitter i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Som kommuninvånare kan du även ställa en fråga till kommunfullmäktige.

Vad beslutar kommunfullmäktige om?

Kommunfullmäktige beslutar i:

  • principiella och övergripande frågor
  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.