Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillfälliga

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för ett visst ärende. Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare samt hur lång tid beredningens uppdrag sträcker sig. Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska vara representerade.

Översiktsplan 2050

Uppdrag: Att utarbeta en ny översiktsplan för Tierps kommun. I beredningens uppdrag ingår även att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordfördande

Alfred Mujambere (L)

Vice ordförande

Gunnar Jansson (S)

Ledamöter

Anna Grimberg (C)
Christina Svensson (S)
Jonhas Åker (SD)
Anders Eklund (M)
Barbro Wiklund (S)
Henry Wisell (KD)
Joachim Stormvall (MP)

Ersättare

Yaqub Ahmed (C)
Annie Pettersson (V)
Sven Lokander (M)

Beredning för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde

Uppdrag: Att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning gällande:

  • lokaler för grundskolans anställda och elever i Tierps köpings upptagningsområde
  • en kvalitativ och likvärdig skolgång, utan skolsegregation, för eleverna i Tierps köpings upptagningsområde
  • kostproduktionen som idag sker i Centralskolans tillagningskök
Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Peter Zoné (KD)

Ledamöter

Lotta Carlberg (C)
Daniel Blomstedt (M)
Elin Åkerlund (KD)
Kristoffer Nordfors (L)
Börje Wennberg (S)
Ylva Skiöld (V)
Maj-Louise Ljungmark (SD)
Dennis Åkerlind (TList)
Max Fredriksson (MP)

Ersättare

Marie-Louise Rindå (S)