Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillfälliga

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för ett visst ärende. Fullmäktige utformar beredningens uppdrag, bestämmer hur lång tid beredningens uppdrag sträcker sig samt utser ledamöter och ersättare. Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska vara representerade.

Översiktsplan 2050

Uppdrag: Att utarbeta en ny översiktsplan för Tierps kommun. I beredningens uppdrag ingår även att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordfördande

Alfred Mujambere (L)

Vice ordförande

Gunnar Jansson (S)

Ledamöter

Filip Håkansson (C)
Christina Svensson (S)
Veronica Mattsson (SD)
Emma Lokander (M)
Barbro Wiklund (S)
Henry Wisell (KD)
Elisabet Jansson (MP)

Ersättare

Yaqub Ahmed (C)
Elisabeth Rosengren (V)
Sven Lokander (M)

Elmer Pollack (TList)

Mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.