Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Så fungerar kommunen

Det är kommunen som ser till att gatlyktor lyser, att parker underhålls, att du har vatten i kranen, att vi har cykelbanor och att skolan är en trygg och utvecklande plats för eleverna. Äldre och personer med funktionshinder ska ha stöd i vardagen och tryggt boende.

Kommunen bygger och planerar för att regionen ska utvecklas och ser till att det finns ett utbud för alla inom till exempel kultur, musik och friluftsliv.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga. Det är kommuninvånarnas valda politiker som beslutar vilka uppdrag som kommunens medarbetare ska utföra.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tillhör den politiska organisationen, som beslutar vad som ska göras.

Verksamheter och bolag

Tjänstemannaorganisationen bestämmer hur det ska göras, och är den som utför uppgifterna.

En djupare förklaring om vad varje del i organisationsschemat gör, finns på sidan kommunens organisation.

Det här måste kommunen erbjuda:

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad grundskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar
Hälso- och sjukvård i särskilt boende
Stadsplanering och byggfrågor
Gator
Miljö- och hälsoskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

Öppen förskola
Fritidsverksamhet
Bostadsbyggande
Energi
Hälso- och sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Kultur
Konsumentrådgivning

Hur kan jag påverka kommunen?

Det finns flera sätt att påverka kommunen. Förutom att lämna synpunkter och förslag, så kan du medverka i olika samarbetsråd eller deltaga i öppna sammanträden. På sidan Demokrati och insyn får du fler kontaktmöjligheter.