Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Huolenpito ja apu

Täältä löydät tietoa niistä kunnan tarjoamista palveluista, joista kaikenikäiset Tierpin kunnan asukkaat voivat saada tukea ja apua.

Jokainen voi jostain syystä tarvita apua jokapäiväisestä elämästään selviytymiseen jossain elämänsä vaiheessa. Tukea voi tarvita perhe, lapsi, teini-ikäinen tai vanhemmat. Tukea voi myös tarvita iän karttuessa tai fyysisen tai psyykkisen terveyden horjuessa.

Avuntarpeen syynä voi myös olla taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen joutuminen tai päihdeongelmien aiheuttama huoli. Kunnalla on erilaisia mahdollisuuksia tarjota apua, ja toivommekin kuntalaisten ottavan kuntaan epäröimättä yhteyttä.

Kotiapu, kotipalvelut

Kotiavun tarkoitus on mahdollistaa ikäihmisten turvallinen asuminen kotiympäristössään. Työtehtävien suorittajat ovat apuhoitajia tai hoitoapulaisia. Muita tukipalveluja ovat turvahälytin ja puhelinpalvelut.

Kotipalvelu
Kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon pitää tuntua turvalliselta niistä ikäihmisistä, jotka tarvitsevat kotipalvelua. Haluamme, että kotona tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa leimaa yksilön, hänen taustansa ja kulttuurinsa sekä hänen kotinsa kunnioitus.
Kotipalvelun työntekijät ovat kotikuntoutuksen ammattilaisia. Iäkkäille maahanmuuttajille tarjoamme mahdollisuuksien mukaan palveluja heidän omalla äidinkielellään.

Kotipalvelun hakeminen
Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä kansalaisten palveluihin (Medborgarservice). Kotipalvelu myönnetään sosiaalipalvelulain mukaisen tarveharkinnan perusteella.

Lue lisää vanhustenhuollon palvelujen hakemisesta Pdf, 59 kB, avautuu uuteen ikkunaan..

Asunnon sopeuttaminen

Toimintarajoitteisilla kuntalaisilla on mahdollisuus saada avustusta asuntonsa sopeuttamiseen. Hakemukseen tulee liittää toimintaterapeutin todistus toimenpiteiden välttämättömyydestä toimintarajoitteen perusteella.

Toiminta- tai fysioterapeutti tekee arvioinnin toimintarajoitteisen henkilön tarpeista ja kyvystä selviytyä itsenäisesti omassa asunnossaan. Arvioinnin perusteella toimintarajoitteista henkilöä tuetaan ja harjoitetaan ja hän saa käytännön neuvoja ja/tai kokeilla apuvälineitä.

Asunnonsopeuttamisavustus
Lain (1992:1574) asunnonsopeuttamisavustuksesta yms. mukaan avustusta voi hakea asunnon sopeuttamiseen toimintarajoitteen perusteella. Toiminta- tai fysioterapeutti tekee arvioinnin toimintarajoitteesta/haetuista tukitoimista ja kirjoittaa todistuksen asunnonsopeuttamisesta selvitykseksi päätöstä varten.

Avustusta myönnetään kaikkien pysyvien toimintarajoitteiden perusteella. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että sopeuttamistoimi on välttämätöntoimintarajoitteen kannalta. Avustusta myönnetään asunnon kiinteän sisustuksen sopeuttamiseen, ei tavanomaisen koti-irtaimiston sopeuttamiseen. Koti-irtaimistolla tarkoitetaan tavaroita, jotka yleensä otetaan mukaan muutettaessa asunnosta toiseen.

Hakulomakkeita on saatavilla SeniorRehabista. Hakulomakkeeseen tulee liittää kiinteistönomistajan kirjallinen lupa haetuille sopeuttamistoimille.

Turvahälytin

Haluamme Tierpin kunnassa asuvien, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten tuntevan olonsa turvalliseksi ja että heidän henkilökohtainen integriteettinsä ja toivomuksensa otetaan huomioon.

Kunta myöntää runsaskätisesti turvahälyttimiä niitä tarvitseville, ja tämä helpottaa osaltaan ikäihmisten asumista kotona.
Erilaisia avustus-/tukitoimia haetaan Kansalaisten palveluista.

Medborgarservice: 0293-21 80 88

Mikä turvahälytin on?
Turvahälyttimen avulla on mahdollista hälyttää apua nopeasti hätätapauksissa, esim. kaatumiset. Hälytin on yleensä tavalliseen puhelimeen yhdistettävä rasia. Hälyttimeen kuuluu myös hälytysnappi, jota kannetaan kaulassa tai ranteessa. Hälytysnapin painalluksella hälytys lähetetään henkilökunnalle, hälytyskeskukseen, kotipalvelun henkilökunnalle tai omaiselle.
Jotkut turvahälyttimet sisältävät myös puhetoiminnon, jonka avulla hälytyksen tekijä voi puhua hälytyksen vastaanottajan kanssa.