Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Statistik om befolkning

Den 31 december 2023 hade Tierps kommun en folkmängd på 21 193 personer. De flesta bor i småhus. De tre största tätorterna är Tierp med cirka 6 000 invånare, Örbyhus med cirka 2 000 invånare och Söderfors med drygt 1 600 invånare.

Befolkningsfakta

Här finns en årlig sammanställning av statistik om befolkningen, antal förvärvsarbetande per näringsgren, pendlare, bostäder och inkomster. Källa är Statistiska centralbyrån, SCB.

Befolkningsutveckling de senaste 50 åren

Under slutet av 60-talet och fram till årsskiftet början på 1970-talet ökade folkmängden i Tierps kommun. Vid årsskiftet år 1971/1972 hade kommunen 21 359 invånare. År 1972 började kommunens invånarantal sjunka. Från år 1972 fram till år 1987 minskade befolkningen med 1 750 personer.

I slutet av 80-talet bröts den negativa trenden i kommunens befolkningsutveckling och folkmängden ökade fram till år 1993. Därefter följde några år av befolkningsminskning innan invånarantalet under början av 2000-talet åter började stiga. Från år 2000 till 2013 ökade folkmängden från 19 888 till 20 144 personer.

Från år 2014 ökade folkmängden i kommunen betydligt fram till 2021. De senaste två åren har befolkningsutvecklingen varit negativ. Den 31 december 2023 hade Tierps kommun en folkmängd på 21 193 personer.

Diagram över folkmängden i Tierps kommun år 1969 till 2017

Befolkningsprognos för Tierps kommun till 2042

En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. För att få fram prognosen görs en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, samt hur många som kommer flytta in till och flytta ut från kommunen.

Statistiska Centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Tierps kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen sträcker sig till år 2042. Prognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

Enligt befolkningsprognosen beräknas folkmängden vara cirka 22 000 personer år 2025 och 23 000 personer år 2034. Prognosen bygger på utvecklingen som den sett ut de senaste nio åren. Därför är siffrorna inte helt rättvisande. I Tierps kommun, liksom i hela Sverige, har nämligen antalet födda barn minskat de senaste två åren. Samtidigt är gruppen människor som är äldre stor, vilket gör att kommunen har ett så kallat negativt födelsenetto, det dör fler personer än det föds barn. År 2023 flyttade det också ut fler personer från Tierps kommun än vad som flyttade in.

Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2017 till år 2040