Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Klagomål och synpunkter inom förskola och skola

Inom förskolan och skolan i Tierps kommun ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du:

 1. Tala med lärare/personal som är ansvarig för ditt barn och som ansvarar för att barn och elever är trygga och ges förutsättningar att nå målen för verksamheten.

  Hantering av klagomålet:
  Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning på frågan tillsammans. Läraren/personalen ansvarar för att dokumentera det ni har talat om.
 2. Om du upplever att det inte går att lösa frågan på ett sätt som du är nöjd med kan du vända dig till rektor. Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö och en trygg förskola/skola. Tala med rektor om du av någon anledning inte vill kontakta den som är berörd av klagomålet.

  Hantering av klagomålet:
  Rektor talar med berörd personal för att få deras syn på frågan. Vid behov ordnas ett möte mellan dig, berörd personal och rektor. Om det behövs kan stödpersonal delta, till exempel personal från elevhälsan eller socialtjänsten. Mötet dokumenteras.
 3. Om du har vänt dig till både lärare/personal och till rektor utan att dina frågor fått en lösning kan du vända dig till den chef som leder aktuell skolverksamhet via Synpunkter och klagomål.

  Hantering av klagomålet:
  Inom två arbetsdagar får du återkoppling om att ditt ärende har registrerats. Aktuell chef utreder om verksamheten har gjort vad den kan för att rätta till eventuella brister och kommunicerat detta på ett tillräckligt sätt.
 4. Om du fortfarande upplever att dina frågor inte har kunnat lösas kan du vända dig till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..