Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Politik och beslut

Du kan påverka och få insyn i kommunens organisation.

Du kan påverka genom att vara med i olika samarbetsråd som Råd för funktionshinderfrågor och Pensionärsråd. Öppna dialoger är ytterligare en möjlighet till att vara med och påverka en aktuell fråga.

 

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Tierps kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år. Våra kommunalråd och förtroendevalda. Länk till annan webbplats.

 

Kommuner följer offentlighetsprincipen. Du har bland annat rätt att läsa politiska beslut, protokoll och andra handlingar och vara med och lyssna och titta på kommunfullmäktiges möten. Du kan också ställa frågor direkt till kommunfullmäktige.

 

Du kan också lämna synpunkter & klagomål, förslag eller överklaga de beslut som politikerna fattar.

Vill du vara mer aktiv kan du bli medlem i ett parti och själv bli politiker.