• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

KF i korthet 25 februari 2020

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020. Ta del av alla ärenden och beslut i protokollet.

Ingen golfhall. Byggnaden som inte blev crosshall är inte utrustad att användas till vinterträning för golf. Det finns heller inga andra planer på träningshall för golfsport. Det svaret fick en kommuninvånare som skickat en fråga till allmänhetens postlåda.

Akutmat. En annan fråga från allmänheten gällde önskemål om att matpaket kan skickas med från boenden, för kunder och anhöriga när de åker till akuten i Tierp eller Uppsala. Svaret blev att detta behov ska tillgodoses för kunder som är i behov av akutsjukvård.

Skrotad barnpolicy. Fullmäktige beslutade att upphäva Tierps kommuns policy för barnkonventionen. Beslutet gäller från och med den 25 februari 2020. Skälet till upphävande är att barnkonventionen är inarbetad i svensk lag från och med 1 januari 2020. Det innebär ökade krav på kommunerna att ta hänsyn till och säkerställa barns bästa. Kommunens policy (som antogs 2011) bedöms inaktuell. Kommundirektören fick uppdraget att följa utvecklingen och vid behov utarbeta riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. Vidare ska alla tjänsteutlåtanden kompletteras av en rubrik ”barnrättskonsekvenser”. Fullmäktiges demokratiberedning ska enligt ett särskilt uppdrag arbeta för att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.

Läs protokollet. För fullständig beslutsredovisning från mötet läs i protokollet för 12 maj 2020.