• - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

KF i korthet 12 maj 2020

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2020. Ta del av alla ärenden och beslut i protokollet.

Som följd av coronasituationen och som ett led i att begränsa smittspridningen har partigrupperna enats om att tillfälligt minska antalet beslutande ledamöter vid KF-mötena från 49 till 25 stycken. Sammanträdet den 12 maj 2020 var det första med den begränsningen, som även innebär att allmänhetens frågestund utgår och att tillträdet för åhörare begränsas. Kommunfullmäktiges möten kan i vanlig ordning följas via webb-tv.

Debatt ställs in. Den allmänpolitiska debatt som var tänkt att äga rum vid KF-mötet den 16 juni ställs in. Även detta som följd av pandemin och för att begränsa smittspridningen.

Inget p-hus. Det är inte aktuellt att bygga ett p-hus nära Tierps vårdcentrum och sjukhus. En frågeställare har till kommunens postlåda föreslagit detta, men på en yta som enligt Tierps kommun är för liten. I svaret sägs även att ett eventuellt framtida p-hus skulle byggas vid en pendlarparkering eller i anslutning till ett bostadsområde.

Naturpolicy. Beslutades att anta förslaget till ny och mer aktuell policy för naturvård i kommunen. Policyn ska säkerställa god tillgång på rik och varierad natur med tillgång till friluftsliv och rekreation för alla. Policyn ska vara en vägledning i beslut som rör natur, grönområden, skog och friluftsliv. Den ska även bidra till att nå de miljökvalitetsmål regeringen satt upp samt FN:s globala mål enlig Agenda 2030.

Distansledamot. Beslutades att revidera (ändra) kommunfullmäktiges arbetsordning så att det blir möjligt för ledamöter att delta i sammanträden på distans, samt hur det ska gå till med bild, ljud med mera utan att mötesordningen bryter mot kommunallagen. Ändringen som följd av coronasituationen är ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning. Ändringen gäller även för möten med kommunfullmäktiges beredningar. Liknande revideringar och av samma anledning gjordes i reglementen för kommunstyrelsen, valnämnden och jävsnämnden.

Läs protokollet. För fullständig beslutsredovisning från mötet läs i protokollet för 12 maj 2020.