• - Höga flöden längst med Tämnarån

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 8 november 2022

Budget och skattesats för 2023, val av kommunalråd och nya taxor – dessa var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes fysiskt i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp och varade i ungefär sex timmar.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med att frågor från allmänheten ställdes om kollektivtrafik, bredband, Örbyhus skola och personalpolitik.

Delårsrapport för 2022 godkändes av kommunfullmäktige.

En allmänpolitisk debatt om kommunens budget för 2023 genomfördes. Den inleddes med anföranden av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige och fortsatte sedan med att fler ledamöter ställde sig i talarstolen och framförde åsikter om hur kommunen bör styras kommande år.

Den budget för 2023, som beretts av Kvintettstyret och lagts fram av Allianspartierna, antogs. Samtidigt avslog fullmäktigemötet Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Tierpslistans budgetförslag.

Den kommunala skattesatsen i Tierp för 2023 fastställdes till 21,29 procent. Det innebär att den ligger kvar på tidigare års nivå.

Ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen valdes. Till ordförande i kommunstyrelsen, liksom finanskommunalråd, valdes Sara Sjödal (C). Till oppositionsråd samt andra vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Viktoria Söderling (S).

Nya taxor för bland annat slamavgift, renhållning och plan- och bygglov antogs.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 13 december 2022 klockan 18:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.