• - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 13 december 2022

Lokalhyra i Möbeln, lokala ordningsföreskrifter och ny taxa för vatten och avlopp var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med en fråga från allmänheten om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Revisionen berättade att den arbetat med granskning av kommunstyrelsens tillsynsplikt och att granskningen av årsredovisningen kommer att slutrapporteras den 14 april 2023.

Frågor och interpellationer om bland annat lokalhyra i Kulturhuset Möbeln, budget och resultatutjämningsreserv behandlades sedan av fullmäktigemötet.

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun antogs.

Reglementen för föreningsråd och revisorer antogs. Ett ärende om reglemente och uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare återremitterades.

Taxor för vatten och avlopp samt grävtillstånd gällande 2023 beslutades.

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden utsågs, och ett stort antal val gjordes.

En tillfällig kommunfullmäktigeberedning för grundskolan i Tierp tillsattes.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2023 klockan 18:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.