• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 5 april 2022

Skattesänkning, korruption, Kristina Lugn och årsredovisning var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes fysiskt i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med att en fråga från allmänheten om skattesänkning besvarades av kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C).

Revisionen berättade sedan att den nu granskar kommunens arbete mot korruption och bedrägerier. Finns det dokument för att styra arbetet kring detta?

Revisionen har även tittat på kommunens årsredovisning för 2021 som lagts fram för fullmäktigeförsamlingen att besluta om – och önskar ett dokument som är lättare att ta till sig men också en bättre redovisning av hela kommunkoncernen där kommunens bolag ingår.

Tre frågor ställdes sedan till styret. Jonas Nyberg (S) undrade hur Tierps kommun jobbar med stöd till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur lokalbehovet för Örbyhus skola ser ut. Viktoria Söderling (S) ställde en fråga till Åsa Sikberg (M) om uppföljning av privata utförare i äldreomsorgen.

Årsredovisning för 2021 godkändes. I siffror blev det ett positivt resultat för Tierps kommun med 75 miljoner kronor. Företrädare för styret och oppositionen framhöll under mötet att resultatet påverkades av statliga bidrag.

Revisionsberättelse för 2021 lades till handlingarna och ansvarsfrihet beviljades för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.

Ett yrkande om utökad borgensram till 700 miljoner kronor för Tierps kommunfastigheter AB beviljades.

Motioner. Krister Andersson (V) fick svar på sin motion om att namnge en plats i Tierps kommun efter Kristina Lugn. Beslutet blev att avslå motionen men att lämna förslaget vidare till kommittén som sköter namngivningar för framtida beaktande.

En motion om att ändra avgiften för förhandsbesked inlämnad av Jonas Åker (SD) avslogs, och en motion framlagd av Alexander Karlsson (V) om distansarbete i framtiden besvarades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 8 juni 2022 klockan 16:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet rymmer en allmänpolitisk debatt och kan i vanlig ordning följas via webb-tv.