• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet 8 juni 2022

Ny förskola i Örbyhus, gamla deponier och Tierps kommuns vision var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes fysiskt i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp och innehöll även en allmänpolitisk debatt om Tierps kommuns vision.

Frågor från allmänheten. Två frågor från allmänheten framfördes från talarstolen denna kväll. En fråga handlade om kollektiv- och kompletteringstrafik och besvarades av Jenny Lundström (MP) som är ordförande i utskottet för Samhällsbyggnad. Den andra frågan behandlade kommunens arbete med nödvattenplan.

Den så kallade föredragningslistan – där mötets punkter presenteras – godkändes efter att bland annat ärendet om ägandet av kommunens fastigheter drogs ur.

Revisionen inledde sitt framförande med statsvetaren Bo Rothsteins ord om att ”fördelar med den lokala politiken är att resultatet visar sig på ytan”. Detta gäller även för Tierps kommun och dess bolag, enligt revisionen som lyfter fram nya lekparker som exempel.

Men något som inte är lika påtagligt är hur det går med kommunens arbete kring gamla deponier – något revisionen ska försöka bringa klarhet i.

En allmänpolitisk debatt om visionen för Tierps kommun genomfördes, liksom en interpellation om äldres utsatthet. Frågor om SFI-undervisning, gymnasieprogram och intyg för färdtjänst ställdes och besvarades.

Ekonomiska justeringar för kommunens verksamheter beslutades för 2022, och en lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället klubbades.

Reglemente antogs för kommunalt föreningsråd, liksom en justering av taxa för uthyrning av lokaler. Även strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps kommun och ett nytt avtal om fibernät antogs av fullmäktige.

Nybygge av förskola i Örbyhus klubbades. Lotta Carlberg (C) framförande att detta är den femte nybyggnationen av förskola i närtid i Tierps kommun. Jonas Nyberg (S) påpekade att driftkostnader för nyetableringen behöver tänkas på i kommande ekonomiska planer, och att en förskolebuss enligt modellen ”ur och skur” bör beaktas.

Ny översiktsplan för Tierps kommun kom ett steg närmare då en samrådshandling godkändes av kommunfullmäktige.

Ett förslag till förändring av den politiska organisationen fastställdes och kommer att träda i kraft efter valet 2022 i samband med att det nya styret tillträder. Bland annat förändras strukturen för utskotten under kommunstyrelsen.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 20 september 2022 klockan 18:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.