• - Tierps kommun tar steg mot cirkulär IT

  • - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 13 december 2022

Lokalhyra i Möbeln, lokala ordningsföreskrifter och ny taxa för vatten och avlopp var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2022.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med en fråga från allmänheten om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Revisionen berättade att den arbetat med granskning av kommunstyrelsens tillsynsplikt och att granskningen av årsredovisningen kommer att slutrapporteras den 14 april 2023.

Frågor och interpellationer om bland annat lokalhyra i Kulturhuset Möbeln, budget och resultatutjämningsreserv behandlades sedan av fullmäktigemötet.

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun antogs.

Reglementen för föreningsråd och revisorer antogs. Ett ärende om reglemente och uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare återremitterades.

Taxor för vatten och avlopp samt grävtillstånd gällande 2023 beslutades.

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sammanträden utsågs, och ett stort antal val gjordes.

En tillfällig kommunfullmäktigeberedning för grundskolan i Tierp tillsattes.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2023 klockan 18:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.