Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, nämnderna, råden och beredningarna sammanträder under år 2024 i Tierps kommun.

Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

Sammanträdestid

Plats

27 februari

18:00

Humlesalen, Kulturhuset Möblen

23 april

17:00

Humlesalen, Kulturhuset Möblen

11 juni

16:00

A-salen, kommunhuset

17 september

18:00

Humlesalen, Kulturhuset Möblen

5 november

14:00

Humlesalen, Kulturhuset Möblen

10 december

18:00

Humlesalen, Kulturhuset Möblen

Demokratiberedningen

Skriv tabellbeskrivning här
Sammanträdesdatum

12 februari

22 april

26 augusti

7 oktober

18 november

 

Kommunstyrelsen

Skriv tabellbeskrivning här
Sammanträdesdatum

13 februari

12 mars

10 april

28 maj

19 juni

3 september

22 oktober

26 november


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

30 januari

28 februari

19 mars

7 maj

11 juni

22 augusti

8 oktober

12 november

17 december


Utskottet barn, utbildning och kultur

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

29 januari

26 februari

13 mars

6 maj

10 juni

21 augusti

7 oktober

11 november

16 december


Utskottet arbete och omsorg

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

29 januari

26 februari

18 mars

6 maj

10 juni

21 augusti

7 oktober

11 november

16 december


Utskottet samhällsbyggnad

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

30 januari

28 februari

19 mars

7 maj

10 juni

22 augusti

8 oktober

12 november

17 december


Utskottet för arbetsgivarfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

20 februari

4 juni

2 oktober

5 december


Utskottet för individärenden

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

31 januari

15 februari

5 mars

2 april

8 maj

14 juni

20 augusti

6 september

1 oktober

6 november

11 december


Jävsnämnden

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

8 februari

13 juni

17 oktober


IT-nämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

15 mars

24 maj

20 september

22 november


Lönenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

15 mars

24 maj

20 september

22 november


Pensionärsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

7 februari

13 mars

16 april - utbildningsdag

25 september

20 november


Rådet för funktionshinderfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

8 februari

14 mars

17 april - utbildningsdag

26 september

21 november


Näringslivsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

8 februari

17 april

26 september

21 november


Föreningsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

Sammanträdesdatum

7 februari

24 april


Beredning för översiktsplan 2050

Sammanträdesdatum