Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetsordning och reglementen

Arbetsordning

En arbetsordning fastställer ett inbördes förhållande vid handläggning och vid sammanträden mellan olika funktioner i/eller delar av kommunfullmäktige och dess organ.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar.pdf Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster. 364 kB 2023-01-18 13.36

Reglementen

Ett reglemente fastställer en nämnds (eller motsvarande) uppdrag från kommunfullmäktige samt den roll och ansvar som följer av uppdraget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 445 kB, öppnas i nytt fönster. 445 kB 2023-03-09 12.18
Reglemente för lönenämnden.pdf Pdf, 332 kB, öppnas i nytt fönster. 332 kB 2020-06-30 21.47
Reglemente för IT-nämnden.pdf Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. 337 kB 2022-08-19 13.53
Reglemente för kommunalt näringlivsråd.pdf Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster. 240 kB 2023-11-15 09.28
Reglemente för valnämnden.pdf Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster. 326 kB 2022-02-14 11.05
Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.pdf Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster. 212 kB 2023-11-15 09.37
Reglemente för revisorerna.pdf Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster. 352 kB 2023-01-02 09.16
Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Pdf, 679 kB, öppnas i nytt fönster. 679 kB 2022-03-29 10.27
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster. 295 kB 2023-01-02 09.08
Reglemente för jävsnämnden.pdf Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster. 305 kB 2022-10-04 15.27
Reglemente för kommunalt pensionärsråd.pdf Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. 235 kB 2022-03-09 09.56
Attestregler för Tierps kommun.pdf Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster. 394 kB 2022-06-10 10.11
Reglemente för kommunalt föreningsråd.pdf Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster. 211 kB 2023-11-15 09.35
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda - ERS 2022.pdf Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. 312 kB 2023-01-03 11.11