Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Planer och program

Planer

En plan fastställer en uppsättning förutbestämda handlingar för att uppnå de mål som har fastställts i strategier, visioner eller andra överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-plan.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-05-16 09.13
Äldre 2020 lättläst.pdf Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster. 74 kB 2017-06-07 11.42
Äldre 2020.pdf Pdf, 173 kB, öppnas i nytt fönster. 173 kB 2017-05-17 16.00
Avfallsplan.pdf Pdf, 582 kB, öppnas i nytt fönster. 582 kB 2023-12-19 15.21
Avfallsplan bilaga 1 Nulägesbeskrivning.pdf Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster. 210 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 2 Anläggningar.pdf Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster. 192 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 3 Nedlagda deponier.pdf Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster. 97 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 4 Nationella mål, strategier och lagstiftning.pdf Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster. 158 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 390 kB, öppnas i nytt fönster. 390 kB 2020-08-14 08.06
Avfallsplan bilaga 6 Uppföljning av Tierps avfallsplan 2013-2018.pdf Pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster. 171 kB 2020-08-14 08.06
Biblioteksplan.pdf Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster. 380 kB 2023-12-21 10.25
Boendeplan för äldre 2014-2035.pdf Pdf, 505 kB, öppnas i nytt fönster. 505 kB 2017-05-18 09.12
Strategi för integration.pdf Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster. 529 kB 2017-04-10 13.11
Boendeplan+2016-2030 - Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 kap 9§ LSS.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2017-05-18 09.12
Bostadsförsörjningsplan 2013-2025.pdf Pdf, 815 kB, öppnas i nytt fönster. 815 kB 2017-06-03 00.51
Parkeringsplan.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2017-05-18 09.12
Hastighetsplan för Tierps kommun.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-03-05 15.02
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar.pdf Pdf, 755 kB, öppnas i nytt fönster. 755 kB 2024-01-02 10.37
Beredskapsplan för dammhaveri i Dalälven.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2024-03-27 09.39
Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö.pdf Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster. 16 MB 2018-06-26 15.28
Klimat- och energiprogram för Tierps kommun.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2024-01-02 10.51
Informationshanteringsplan Lönenämnden-20201127.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-04-16 08.43
Varuförsörjningsplan för Tierps kommun.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-05-17 10.34
Gatubelysningsplan för Tierps kommun gäller fr.o.m 2024-01-01..pdf Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster. 352 kB 2023-11-14 10.12
Vattentjänstplan.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2024-01-03 10.09
Översiktsplan

Handlingsplaner

En handlingsplan fastställer vilka aktiviteter som tillsammans utgör en del
eller helheten av de handlingar som anges i relevant överordnad plan samt i
vilken ordning de ska genomföras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan för integration.pdf Pdf, 103 kB. 103 kB 2017-06-20 10.25
Handlingsplan - Boendeplan för äldre 2014-2035.pdf Pdf, 65 kB. 65 kB 2017-05-18 09.12
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt lagen (2003:778) .pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-04-20 14.42
Handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-03-25 15.30

Program

Ett program fastställer en uppsättning allmänna instruktioner – ett ramverk –
som syftar till att styra verksamheten mot de mål som har fastställts i relevanta
överordnade styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter 2018-2019 samt 2020_2.pdf Pdf, 198 kB. 198 kB 2019-12-19 14.24