Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktliga planer

Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår.

Vår vision ligger till grund för all verksamhet

Visionen är framtagen genom en bred medborgardialog och anger vår gemensamma önskan och det långsiktiga mål som har betydelse för oss som bor och verkar i Tierps kommun! Den är vårt redskap för att veta vart vi är på väg, så vi vet att vi gör rätt saker i vår dagliga verksamhet för att Tierp ska vara den kommun vi vill ha.
Tierps kommuns vision

Äldre 2020

Äldre 2020 är ett visionsdokument som ska användas för att utforma vårt framtida samhälle för äldre personer i Tierps kommun.

Översiktsplan

En översiktsplan anger hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation.