Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som ska ange riktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden, likaså hur bebyggd miljö ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ska fungera som stöd vid avvägning där olika allmänna intressen kan vara motstridiga. Ett exempel på ett sådant fall kan vara när behovet av att bygga fler bostäder och bättre vägar, ställs emot bevarandet av kulturmiljöer och grönområden.

Att ha en aktuell översiktsplan är viktigt för det dagliga arbetet när kommunen bland annat ska handlägga bygglov eller förhandsbesked. Likaså när ett nytt område ska detaljplaneras, eller vid andra tillståndsprövningar. I fall där någonting avviker från översiktsplanen måste det motiveras.

Det här innehåller en översiktsplan

En översiktsplan innehåller många delar och en mängd olika intressen vägs samman. Det kan också beskrivas som en sammanställning av olika delar som ska visa vilka områden i kommunen som är lämpliga för olika ändamål.

I planen ska allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden finnas, likaså större investeringar i samhället när det gäller bebyggelse, vägar och infrastruktur. Det är viktigt för att kunna skapa underlag inför kommande och långsiktiga investeringar.

Ny översiktsplan - ÖP 2050

Den 18 september 2018 bedömde kommunfullmäktige översiktsplanen för Tierps kommun (ÖP 2010-2030) som inaktuell. Arbete pågår just nu med att arbeta fram en ny översiktplan för kommunen.

Översiktsplan 2010-2030

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan 2010-2030 Tierps kommun.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2017-06-07 10.42
Landskapsutveckling i strandnära lägen.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-06-07 10.42
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2017-06-07 10.42