Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dammbrott

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet, med ungefär 15 dammanläggningar som reglerar vattnet för elproduktion. Sannolikheten för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten men om det skulle ske kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammhaveri höjs vattenytan i ditt område. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. Om Trängslet­dammen i Älvdalens kommun, som är den största dammen i Dalälven, skulle brista tar det 1-2 dygn innan vattnet når Söderfors. Om det däremot skulle bli ett mindre dammhaveri i Näs tar det några timmar innan vattnet når Söderfors.
Vid ett dammhaveri varnas allmänheten via Sveriges radio P4. Du kan också få information på text-­tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

Utrymning i riskområdet

Om ditt område hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Din utrymningsstation ligger här:

Bruksskolan, Tamms väg Söderfors för dig som bor i Söderfors.
Högbergsskolan, Högbergsgatan Tierp för dig som bor i Untra/Grimasarbo/Mehedeby

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp via Sveriges Radio P4.

Att tänka på vid utrymning

Förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet ansvarar själva för utrymning av verksamheterna. Du som måste lämna ditt hem på grund av översvämning, se till att få med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i upp till 14 dagar.

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens växel/informationscentral.