Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kamerabevakning

Vid några av kommunens fastigheter använder vi kamerabevakning för att skapa trygghet och motverka skadegörelse.

Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar. På plats där vi har kameror uppsatta finns skyltar med information om att kamerabevakning sker.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som Tierps kommun använder vid kamerabevakning är intresseavvägning. Det innebär att en intresseavvägning görs mellan den personliga integriteten och Tierps kommun intresse av att kamerabevaka. Anledningen till att Tierps kommun använder kameror vid vissa fastigheter är för att förebygga och förhindra brott, skadegörelse samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande

Materialet lagras i två veckor innan det raderas. En längre lagringstid kan förekomma i händelse av brottsutredning. Endast Tierps kommuns säkerhetsskyddschef har tillgång till materialet som på begäran kan komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste Tierps kommun ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

Begäran eller klagomål

Vill du begära ut information kring kamerabevakning kontaktar du Tierps kommun via Medborgarservice.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..