Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kristeam, POSOM-gruppen

I händelse av stora olyckor och katastrofer, där kommunens invånare har ett akut behov av stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM.

Vid en krissituation ska gruppen fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande i samband med större kriser, olyckor och katastrofer.

POSOM-gruppens organisation

Gruppen är organiserad i en ledningsfunktion och en grupp med stödpersoner, tillsammans lyder de under kommunens krisledningsnämnd. Det är ledningsfunktionen i POSOM-gruppen som aktiverar stödpersonerna och antalet beror på händelsens typ och omfattning.

Kommunens krisledningsnämnd, räddningstjänstens räddningsledare, vakthavande befäl hos Polisen eller jourcentralen vid Tierps sjukhus kan aktivera POSOM-gruppen.

Stödpersonernas uppgift

Stödpersonernas uppgift är att ta hand om de som behöver någon att prata med, kanske är frusna, blöta, har trasiga kläder, är hungriga, behöver hjälp med hemtransport, behöver tillfällig inkvartering eller har andra behov som kan tillgodoses genom en medmänsklig insats.

Även vid en större olycka utanför Sverige kan POSOM aktiveras som stöd för närstående på den drabbades hemort.

Samlingsplatser i kommunen

Vid en stor olycka eller händelse, där POSOM har aktiverats, finns fem samlingsplatser i kommunen.

Stödpersonerna finns då i någon av följande lokaler:

  • Nathanaelkyrkan i Tierp
  • Församlingshemmet i Söderfors
  • Idrottsparken i Månkarbo
  • Församlingshemmet i Örbyhus
  • Missionskyrkan i Skärplinge

Frågor?

Vid frågor som rör POSOM, kontakta: Mathiaz Boström, e-post: mathiaz.bostrom@tierp.se