Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Sevesoanläggningar i Tierps kommun

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen riktar sig till verksamheter som vid olika tillfällen hanterar stora mängder kemikalier. Tierps kommun har tillsammans med verksamheten skyldighet att på olika sätt informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar.

Bakgrund

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, vilken omfattar verksamheter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemikalier och mängd, omfattas verksamheterna av antingen den högre eller den lägre kravnivån.

Två kravnivåer inom Sevesolagstiftningen

I Tierps kommun finns tre verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån, men ingen som omfattas av den högre kravnivån.

Den lägre kravnivån innebär bland annat att verksamheten är skyldig att informera invånarna samt skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.