Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lekplatser

Det finns många roliga lekplatser att besöka i kommunen. Flera av dem sköter kommunen om och en del sköts om av bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Kommunen arbetar sedan 2015 med ett stort lekplatsprojekt som går ut på att varje tätort ska ha minst en ny större lekplats på en central plats på orten. Förhoppningen är att lekplatserna ska fungera som en samlingsplats för ortens barn och föräldrar. Kommunen har tagit bort äldre lekplatser på grund av säkerhetsskäl samt för att ge plats för de nya lekplatserna.

Hitta lekplatserna

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

Adress

KarlholmKorsnäsvägen/Skällstigen

Skogsbogatan

Kyrkbyn

Onstavägen

Mehedeby


Blåbärsvägen

Månkarbo

Knutkullavägen/Illmårsbergsvägen

Skärplinge


Kvarnvägen


SöderforsVästermalmsvägen/Kidronvägen

Nygatan/Strömgatan
Höftevägen

Tierp
Ekorrvägen
Fågelvägen
Idrottsvägen
Jans gränd
Kyrkogatan
Stenbocksvägen/Bävervägen
Östra Tämnarvägen
Fiskvägen
Ostronet

Tobo


Masugnsvägen

ÖrbyhusKvarnvägen

Tegelsmoravägen/Parkvägen

Varför tas lekplatserna bort?

Tierps kommun vill kunna erbjuda samtliga medborgare rimlig närhet till kommunala lekplatser som en service. Utifrån de förutsättningar som finns inom området så behöver kommunen planera för resurseffektiva lekplatser som når fler medborgare per varje lekplats. Det genererar ibland rivning av tidigare lekplatser för att minska antalet lekplatser per ort, men också för att anlägga nya på mer strategiskt lämpade platser. Beslut om rivning grundar sig bland annat på om lekplatserna:

  • Inte längre klarar besiktningarna
  • Ligger nära någon av nyare lekplatserna
  • Där lekplatsen är i så dåligt skick att kostnaderna för att fixa upp lekplatsen inte gör det ekonomiskt försvarbart att behålla lekplatsen.

Denna bedömning har gjorts på varje ort och i vissa orter har lekplatser redan plockats bort och i vissa kommer detta att ske framöver. Denna bedömning görs inte efter tycke och smak från kommunens sida, utan detta måste göras för att kommunen ska kunna fortsätta bygga de nya fina lekplatserna och kunna hålla drifts- och skötselnivåerna höga på de befintliga lekplatserna.

Krav på lekplatser

Sedan 2018 finns det en ny lagstiftning om krav på lekplatser inom plan och bygglagen. Dessa krav är bland annat riktade mot hur drift och underhåll ska skötas, samt mot utrustningens användarvänlighet. Denna lagstiftning har gett ökade kostnader och krav på utformning av lekplatser .

Boverkets krav på lekplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.