Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Världens bästa sommarlov

Världens bästa sommarlov – sök bidrag

Föreningar, organisationer och församlingar har möjlighet att söka föreningsbidrag  för kostnadsfria aktiviteter på sommaren för barn och ungdomar 6-15 år.

Ansökan ska ha kommit in senast 15 mars 2019.
Skicka till: Kultur och fritid, Grevegatan 19-21, 815 40 Tierp

Ansökan om bidrag – så här går det till

 • Ansökan avser de föreningar och organisationer som finns registrerade i Tierps kommun.
 • Bidraget söks veckovis under perioden: v.24-33
 • Föreningar som anordnar aktivitet under flera dagar för flera personer kommer prioriteras.
 • Föreningar som anordnar aktivitet där mat ingår kommer att prioriteras.
 • Beroende av aktivitetens omfattning och innehåll betalas bidraget ut i belopp om antingen 20.000 kr, 10.000 kr, 5000 kr eller 2000 kr.

Organisationer kan ansöka om bidrag för flera veckor men måste göra en ansökan för varje vecka. Detta för att underlätta kommunens urvalsprocess samt tillhörande redovisning och uppföljning.

Dessa kriterier måste vara uppfyllda

 • Bidraget ska användas för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovs-prövning göras för de enskilda barnen.
 • Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6- 15 år.
 • Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
 • Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.
 • Aktiviteterna ska finnas med i kommunens gemensamma sommarlovsfolder, ha ett tydligt barnperspektiv och följa bidragets inkluderande kriterier.
 • Bidragstagande föreningar, organisationer och församlingar måste närvara på en obligatorisk informationsträff, anordnad av kommunen.
 • Bidraget ska redovisas veckovis enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag sommarlovsstöd 2019 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Redovisningen ska vara inlämnad till Tierps kommun/Kultur och fritid senast den 30 september 2019.

OBS! Bidraget är beroende huruvida riksdagen ger regeringen mandatet om att fördela medlen för 2019. Beslut väntas inom kort från Socialstyrelsen.