Föreningsforum och samverkansträff

Varje år bjuds kommunens föreningar in till ett föreningsforum och en samverksansträff.

Föreningsforum är en kväll med särskilt fokus på frågor som efterfrågats av föreningslivet. Föreläsare och diskussioner kring ämnen som föreningslivet önnskat.

Samverkansträff är en kväll där kommunen och civilsamhäller möts och pratar om gemensamma frågor.