Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bidrag till föreningar

Tierps kommun har flera olika former av föreningsbidrag. Kanske har din förening barn- och ungdomsverksamhet, planerar att utbilda sina ledare eller funderar på att genomföra en konsert.

För närvarande pågår en övergripande kartläggning och sammanställning av de olika former av bidrag som kommunen delar ut till lokala föreningar i kommunen. Arbetet syftar till att ge ett enhetligt och rättvisare regelverk för fördelning av bidrag, till fler berättigade typer av verksamheter.

Bidrag till kulturarrangemang

Marknadsföringsbidrag för elitidrottsföreningar

Kompensationsbidrag

Stöd till föreningar som drabbats med anledning av Covid-19

Syftet är att stödja det ideella föreningslivet för uteblivna intäkter och/eller ökade kostnader p g a Covid-19. Stödet riktas till föreningar som uppfyller grundvillkoren för bidragsberättigad förening och som senaste året (2019 – 2020) har erhållit bidrag enligt gällande bidragsregler fastställda av KS § 164/2017
Särskild hänsyn kommer att tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt föreningar med egen anläggning eller lokal.
Sökande förening ska ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Ni kan ansöka om kompensationsbidrag fram till 30 november 2020.

Regler för bidrag till föreningarPDF (pdf, 163 kB)

I Årshjul föreningsbidragPDF (pdf, 66 kB) hittar du viktiga datum för föreningar, t ex sista ansökningsdag och utbetalningstillfällen.

Årshjul föreningsbidrag