Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bidrag till kulturarrangemang

Kulturarrangemang sker inför publik och ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Det kan handla om till exempel föreläsningar, föreställningar, utställningar eller filmvisningar.

Regler för bidrag till enstaka kulturarrangemang

  • Bidrag till enstaka kulturarrangemang kan sökas av i kommunen verksam förening eller organisation som har egen styrelse, stadgar och kassaförvaltning. Bidrag utgår inte till studieförbund, företag eller enskilda. 
  • Bidrag kan utgå för täckande av förlust eller del av förlust vid kulturarrangemang.
  • Kulturarrangemanget ska vara offentligt och anordnas i Tierps kommun. 
  • Arrangemanget ska falla inom Kultur och fritids verksamhetsområde och passa in i dess planering som syftar till ett varierat kulturutbud över hela året och i hela kommunen.
  • Bidrag utgår ej till arrangemang som anordnas i kommersiellt syfte.
  • Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som tillhandahålles av Kultur- och fritidsenheten eller Medborgarservice. Ansökan om belopp understigande 10 tkr ska vara inkommen till Kultur och fritid senast tre veckor innan arrangemanget äger rum. Ansökan om belopp överstigande 10 tkr kräver längre handläggningstid.
  • Beviljat bidrag utbetalas efter redovisning av inkomster och utgifter för arrangemanget. Redovisning skall vara inkommen till Kultur och fritid, Tierps kommun, 815 80 TIERP, senast två månader efter genomfört arrangemang om inte särskilda skäl till dröjsmål finns. Beviljat bidrag betalas enbart ut till föreningens post- eller bankgirokonto.
  • Bidrag till andra ändamål än ovan sagda kan beviljas efter särskild prövning av kommunstyrelsen.
  • Om Kultur- och fritidsenhetens medel är slut innan årets slut utgår ej stöd till kulturarrangemang.
  • I marknadsföring av arrangemang som erhåller detta bidrag skall klart framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Kultur och fritid i Tierps kommun.

Kostnadsfri annonsering av arrangemang kan ske på kommunens månadsaffisch och på kommunens hemsida under "Evenemang" om annonsmanus skickas in före gällande manusstopp.