Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kulturhuset Möbeln

Kulturhuset Möbeln. Illustration av Sweco

Den gamla möbelfabriken i Tierps hjärta, i folkmun känd som Möbeln, ska byggas om. Målet är att skapa ett kulturcentrum och en mötesplats för alla. Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Det kommer även att bli en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.

I den före detta möbelfabriken och allaktivitetshuset Möbeln finns idag kulturskola, bibliotek, fritidsgård, administration och uthyrnings/konferensverksamhet. Det finns även samlingssalar, utställningslokal, verkstäder, scen, boulebana och en skateramp.

Möbeln ligger nära tågstationen i Tierp och borde vara ett nav och en naturlig mötesplats för invånare, föreningar och anställda i kommunen. Syftet med ombyggnationen är att få en större närhet mellan verksamheterna i huset och till allmänheten. Detta hoppas vi gör att huset blir fyllt av liv och verksamhet och på riktigt blir ett levande kulturcentrum och en mötesplats för alla.

Följ vad som händer i byggprocessen

2018-03-09
De regelbundna projekteringsmötena fortsätter beta av små och stora detaljer och räta ut frågetecken som påverkar val av lösningar. Exempel är att plocka fram fakta om deltagarantal och typ av verksamheter i de olika lokalerna, som får konsekvenser för krav på ventilation och uppvärmning. Andra i projektet räknar på bästa alternativ för solceller, som enligt fastighetsägarens önskemål ska placeras på taket.

En idéverkstad (workshop) för projektet, med representanter både för byggsidan och husets verksamheter, utmynnade i följande nyckelmeningar. De ska känneteckna och genomsyra projektets partnerskap:

Vi har kul tillsammans.
Vi har respekt för varandra och ett öppet arbetssätt.
Vi skapar en kreativ och trygg stämning genom att vara prestigelösa.

2018-02-12
Fortsatta diskussioner i projektgruppen för ombyggnation av Möbeln har bland annat berört att ny plats måste hittas för nuvarande återvinningsstation vid Möbeln och Coop-parkeringen. Andra stora frågor är krav på tillgänglighet, exempelvis hisslösningar, samt att göra en säker trafikmiljö runt huset. Den 27 februari är vikt åt workshop för alla entreprenörer och byggexpertis som är involverade i projektet. En stor del av dagen ska ägnas åt att identifiera framgångsfaktorer för lyckad partnering, den samarbetsform som valts för förändringsprojekt Möbeln.

2018-02-02
Nya bitar läggs i det omfattande projektpusslet och frågor väcks som kräver svar. Påverkar skyddszon kring järnväg med farliga godstransporter vad som kan göras? Vad behöver projektörer och arkitekter tänka på med hänsyn till planerad konstnärlig utsmyckning? Nya rumslösningar och rumsanvändning måste ta hänsyn till krav på utrymningsvägar och brandskydd.

2018-01-15
Projektgruppens genomgång av både små och stora pusselbitar rör exempelvis den mark- och miljöundersökning som måste genomföras. Markradon måste mätas. Eventuella föroreningar måste identifieras, eftersom utbyggnaden hamnar inom så kallat yttre vattenskyddsområde.

2017-11-20
Inför om- och tillbyggnaden av Möbeln till Kulturhuset Möbeln samlades representanter för kommunen, fastighetsbolaget, arkitekter och totalentreprenören Byggpartner till ett första projektmöte den 20 november. Förändringsarbetet är i en fas av grundarbete, som inventering av befintlig byggnad och urval av underenterprenörer på respektive specialområde.

Bilder exteriört

Bilder

Bilder interiört

Bilder

Bakgrund

Nya Möbeln – ett kulturcentrum för alla
Under 2015 genomfördes en förstudie gällande ombyggnad av Möbeln. Målet med ombyggnationen är att skapa ett kulturcentrum och en mötesplats för alla.
Ombyggnadsplanerna innefattar bland annat en gemensam entré och foajé
samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Vi planerar även för
en kreativ utomhusmiljö för lek och umgänge.
Förstudie 2015-09-01 - 2016-02-10PDF
(pdf, 6 MB)

Relaterade artiklar