Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Offentlig konst

Den offentliga konsten finns på våra gemensamma platser. Oftast är det ett verk som är anslutet till en specifik plats eller byggnad. Den offentliga konsten tillhör alla och finns att hitta på olika ställen runt om i kommunen.

Mer om offentlig konst i Tierps kommun

I Tierps kommun tillämpas enprocentregeln. Det är en ekonomisk metod som funnits i Sverige sedan 1937, i samband med inrättandet av Statens konstråd. Den innebär att vid all ny-, om- och tillbyggnation avsätts 1 % av investeringskostnaden till konst.

Det som tidigare ofta kallades konstnärlig utsmyckning, kallas idag vanligtvis konstnärlig gestaltning. Det beror på att konsten idag har ett vidare syfte än att vara utsmyckande och dekorativ utan bidrar till att gestalta en plats. Begreppet är brett – i en konstnärlig gestaltning ryms allt från skulpturer och arkitektoniska element skapade av en konstnär, till videoverk och installationer.

En konstnärlig gestaltning är skapad för en specifik plats. Tierps kommun arbetar med att beställa aktuell och tongivande samtidskonst som på ett intresseväckande sätt kan förmedla gemenskap, skapa integritet och självkänsla samt bidra till platsens och verksamhetens identitet.

Den offentliga konsten är en del av vårt gemensamma kulturarv och är ofta en tidsmarkör och säger något om den tid den skapats i samtidigt som kommunen strävar efter att beställa konst som genom att även vara tidlös också är hållbar, relevant och angelägen i ett längre tidsperspektiv.

En konstnärlig gestaltning är alltid gjord av en professionellt utövande konstnär.
Är du intresserad av gestaltningsuppdrag i Tierps kommun?

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning

Projekt på gång

Ett litet gult trähus med ett konstverk föreställande en järnväg.

Kyrkskolans utomhusmiljö
Skiss av konstnären Sara Nielsen Bonde

Ett litet gult trähus med ett konstverk föreställande en järnväg.

Vallskoga förskola i Tierp
Skiss av konstnären Karin Cyrén

Skiss av Christian Andersson. Foto: Louise Magnusson

Brukets förskola i Söderfors
Skiss av konstnären Linda Shamma

Offentlig konst i Tierps kommun

Ett litet gult trähus med ett konstverk föreställande en järnväg.

Han som älskade livet, 2023
Förskolan Linnéan i Skärplinge

Skiss av Christian Andersson. Foto: Louise Magnusson

Enhörningen, 2023
Kyrkbyns förskola och Kyrkskolan i Tierps kyrkby

Ett litet gult trähus med ett konstverk föreställande en järnväg.

Tuff tuff, 2021
Stationshuset i Tierp

Skiss av Christian Andersson. Foto: Louise Magnusson

Between the Hearth and the Stack, 2020
Dansprojekt i Karlholmsbruk

Skiss av Christian Andersson. Foto: Louise Magnusson

4+1, 2019
Kulturhuset Möbeln i Tierp

av Roland Persson

De ännu inte gjorda, 2019
Björkgården i Tierp

#möbleratierp, fotomontage, 2018, Pavel Matveyev och Åsa Norling

#möbleratierp, 2018-2019
Kulturhuset Möbeln i TIerp

Modell för Vegavallen.

Vegavallen, 2019
Vegavallen i Tierp

Skiss av Christian Andersson. Foto: Louise Magnusson

Atlas över de förlorade sjöarna, 2019
L-huset, Örbyhus skola i Örbyhus

Skolvägen 2 av Viktor Rosdahl

Where I End and You Begin, 2018
Skolvägen 2 i Örbyhus

Birgitta av Helén Wikforss. Foto: Louise Magnusosn

Birgitta, 2018
Torggatan 7 i Tierp

Tankegång av Katarina Löfström. Foto: Katarina Löfström

Tankegång, 2018
Badhusgatan 7 i Tierp

Xxx

Gulhorningens öga, 2018
Förskolan Kvarnbacken i Tierp

Måne och tall, 2017
Högbergsparken i Tierp

Xxx

IN MOTION, 2016
PEK-hallen i Skärplinge

Växtkraft av Annica Danielsson Almén. Foto Maria Lewis

Växtkraft, 1996
Järnvägsesplanaden i Tierp

Aluminium relief av Staffan Östlund

Aluminium relief, 1967
Aspenskolan i Tierp

Konstnärlig gestaltning i Aspenbadet. Foto: Kerstin Strömberg

Stengods, 2011
Aspenbadet i Tierp