Kontakt

Anmälningsformulär - Kulturskolan

Behöver du hjälp att fylla i anmälan kontakta oss på Kulturskolan via telefon.

Anmälningsformulär

Elevens personuppgifter
Elevens personuppgifter

Hyra av instrument
Instrument märkta med * finns att hyra från Kulturskolan
Hyra av instrument


Val av undervisningstid * (obligatorisk)
För att eleven ska få gå till musikundervisning från annan undervisning krävs målsmans godkännande. OBS! Sker musikundervisningen på skoltid har eleven inte rätt till kompensation för bortfallen ordinarie undervisning.
Val av undervisningstid


Godkännande av bildpublicering * (obligatorisk)
Det kan hända att vi, t ex vid konsertuppvisningar, fotograferar eleverna. Godkänner du, som målsman, att bilder på ditt barn publiceras på www.tierp.se, Kulturskolans social medier (Kulturskolans facebooksida och Kultur och fritids instagram) och i Kulturskolans tryckta material?
Godkännande av bildpublicering


Betalningsansvarig vårdnadshavare
Ange din e-postadress för att få en kopia på den här anmälan.
Betalningsansvarig vårdnadshavareKontrollera att
det visas ett meddelande när du tryckt på "Skicka". Då vet du att din anmälan har gått iväg.
För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.