Kontakt

Att sluta vid Kulturskolan

Om man vill avsluta sina studier på Kulturskolan ska målsman göra en skriftlig uppsägning. Du kan säga upp din plats direkt här på webben via e-formulär, eller genom att skicka in en blankett.

Inför ny termin bör uppsägning av plats helst göras före den 10 augusti (ht) och 10 december (vt).

Obs! Om eleven har påbörjat ny termin debiteras terminsavgift och instrumenthyra efter första undervisningstillfället