Kontakt

Uppsägning från Kulturskolan

Påbörjad termin är lika med hel terminsavgift.

Om elev avbryter undervisningen under pågående termin efter första undervisningsveckan eller deltar oregelbundet, är målsman skyldig att betala hela terminsavgiften och hyra för instrument. Du som målsman är skyldig att skriftligen meddela Kulturskolans expedition. Det räcker inte med muntlig uppsägning till musikläraren.

Har du hyrt ett instrument från Kulturskolan, så vill vi att du lämnar tillbaka det snarast.

Uppsägningsformulär

Elevens personuppgifter * (obligatorisk)
Elevens personuppgifter

Om barnet står i kö för annat ämne/instrument
Om barnet står i kö för annat ämne/instrument
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
Kontrollera att
det visas ett meddelande när du tryckt på "Skicka". Då vet du att din anmälan har gått iväg.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.