Kontakt

Avgifter

Avgifter för ämneskurser från hösten 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Ämne

Kostnad/termin

Ämneskurs inom musik, dans, teater, bild & form*

300 kr

Körsång, Starta rock och popgrupp, Musikteori

300 kr

Satsa mera

450 kr

Instrumenthyra

275 kr

Ämneskurs inom musik, dans, teater; vuxen*

1100 kr

Ämneskurs inom musik, dans, teater; elev från annan kommun*

1100 kr

Kostnad för spelböcker, CD-skivor , instrumenttillbehör som strängar och rörblad m m som behövs för undervisningen tillkommer.

Rabatter

Rabatt vid flera ämneskurser
Full avgift för första ämneskursen och 25% rabatt vid andra ämneskursen.

Syskonrabatt
Syskon nr 1 betalar full avgift. Från syskon nr 2 erhålls 25% rabatt till dess maxavgiften är nådd. Gäller för syskon med samma folkbokföringsadress.

Familjerabatt
Maxtaxa för ämneskurser: 1250 kr/termin

*Förklarande text

  • När elevens målsman har godkänt den lektionstid som erbjuds påbörjas undervisningen varpå betalningsskyldigheten träder i kraft.
  • En elev får delta i flera ämneskurser samtidigt.
  • Deltagande i ensemble/orkester förutsätter att eleven går en ämneskurs och redan erlägger avgift.
  • Vuxna från 20 år kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Elev från annan kommun kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Man kan inte ta del av flera rabattsystem samtidigt.

Vi skickar faktura en gång/termin.

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav med lagstadgad avgift. Från och med april 2008, enligt beslut §13/08 i Kommunfullmäktige)