Kontakt

Anmälan till dans

När du antagits och påbörjat din undervisning gäller anmälan tills vidare.

För att avsluta din dansundervisning krävs en uppsägning av platsen.

Anmälan

Ort * (obligatorisk)
OrtBarnets uppgifter
Barnets uppgifterBildpublicering * (obligatorisk)
Det kan hända att vi, t ex vid konsertuppvisningar, fotograferar eleverna. Godkänner du, som målsman, att bilder på ditt barn publiceras på www.tierp.se, Kulturskolans social medier (Kulturskolans facebooksida och Kultur och fritids instagram) och i Kulturskolans tryckta material?
Bildpublicering


Betalningsansvarig vårdnadshavare
Betalningsansvarig vårdnadshavareFör att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.