Kontakt

Dans

Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande av kroppen. Dans är en konstform; ett sätt att uttrycka och förmedla känslor.

Du tränar upp smidighet, styrka, koordination och koncentration. Du får prova på olika dansstilar.

Tierp, Centralhallen

Danspedagog: Hasse Braskered

Skriv tabellbeskrivning här

Dag

Ålder

Tid

Tisdag

FSK

14.20-15.00


Årskurs 4

15.10-16.10


Årskurs 6-7

16.20-17.20

Torsdag

Årskurs 1-2

14.30-15.30


Årskurs 3

15.40-16.40


Årskurs 5

16.50-17.50

Skärplinge, Ol Andersskolan

Uppstart vecka 5. Danspedagog: Moa Lindberg

Skriv tabellbeskrivning här

Dag

Tid

Ålder

Fredagar

16.00-17.00

Ungdomsgrupp, åk 5-9

Söndagar

16.00-16.30

Fsk – åk 1

Söndagar

16.30–17.10

Åk 2–4

Söderfors, Bruksskolan

Breakdance. Danspedagog: Felix Luttinge.

Skriv tabellbeskrivning här

Dag

Tid

Ålder

Måndagar

14.00-14.40

Fsk - åk 3

Måndagar

14.45-15.30

åk 4 - 6

Anmälan till dans

Ort * (obligatorisk)
OrtBarnets uppgifter
Barnets uppgifterBildpublicering * (obligatorisk)
Det kan hända att vi, t ex vid konsertuppvisningar, fotograferar eleverna. Godkänner du, som målsman, att bilder på ditt barn publiceras på www.tierp.se, Kulturskolans social medier (Kulturskolans facebooksida och Kultur och fritids instagram) och i Kulturskolans tryckta material?
Bildpublicering


Betalningsansvarig vårdnadshavare
Betalningsansvarig vårdnadshavareFör att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.