Kontakt

Kulturskolan i skolan

Kulturskolan har ett nära samarbete med grundskolan för att alla barn ska komma i kontakt med musik och uppleva glädjen med kultur.

Folkmusik

I förskoleklass får barnen i Tierps Kommun besök av en kulturskolepedagog. Under en handfull tillfällen får eleverna stifta bekantskap med den uppländska folkmusiktraditionen.

Dans och drama

Dans- och dramapedagogerna kommer till grundskolan under fyra veckor. Tillsammans med lärare och elever arbetar de och utforskar ett Tema t ex Rymden. Även förskolor får besök och då arbetar vi med bokstäver kring boken "En liten skär och alla bråkiga bokstäver" av Carin och Stina Wirsén.

Gitarrklass

Kulturskolan bedriver sen många år tillbaka klassundervisning i form av gitarrklasser på Björkängsskolan i Karlholm.

Hela skolan sjunger

Vi arbetar även med "Hela skolan sjunger" ute i skolorna

Övrigt

Våra lärare deltar även vid lucia- jul- och skolavslutningar.

Kontakta Kulturskolan för mer information.