Kontakt

Musik

Instrument På Kulturskolan kan du lära dig spela i stort sett vilket instrument du vill. Du kan få dina lektioner enskilt, i grupp eller i ensemble. 

Musiken och jag Barn och ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att uppleva och utforska musiken, sin kreativitet och sitt eget skapande.

Satsa mera - Musik För dig som vill förbereda dig inför högre musikstudier.

Starta rock och popgrupp En ettårig kurs för dig som vill starta ett rock- och popband tillsammans med några kompisar. Inga förkunskaper krävs, förutom viljan och polarna.