Kontakt

Instrument

På Kulturskolan kan du lära dig spela i stort sett vilket instrument du vill. För varje instrument finns en startålder.

Instrumentundervisningen startar i olika åldrar

Årskurs

Instrument/ Ämne

Från åk 1

fiol, nyckelharpa, cello, tvärflöjt, klarinett, saxofon, och trum- och baslek*

Från åk 2

Trumpet, trombon

Från åk 3

kontrabas, altfiol, blockflöjt, valthorn, tuba, piano, dragspel, keyboard, synth

Från åk 4

gitarr, elgitarr, elbas och slagverk

Från åk 6

sång

* I Trum -och baslek får du under leksamma former bekanta dig med instrumenten elbas, trumset och slagverk. Undervisningen sker i grupper om tre där eleverna turas om på de tre instrumenten. Vi spelar låtar/riff inom pop-rock och fokus ligger på samspelet trummor-bas och lekfullhet.
För åk 1-2


Undervisningen

Du kan få dina lektioner enskilt, i grupp eller i ensemble. Undervisning erbjuds dagtid på din skola, i vissa fall kan undervisningen även erbjudas på en närliggande skola, eller på eftermiddagen på Kulturskolan. Varje elev erbjuds minst 28 lektionstillfällen per läsår. I lektioner räknas även framträdande så som konserter in.

För att tiden på Kulturskolan ska bli riktigt givande behöver du ha tillgång till instrument hemma. Om du musicerar en liten stund hemma varje dag kommer du upptäcka glädjen med musik fortare. Vi står gärna till tjänst med råd när du ska köpa ett instrument eller externt hyra ett instrument. Du kan hyra vissa instrument via Kulturskolan.