Kontakt

Satsa mera - Musik

Tierps Kulturskola erbjuder elever en fördjupad ämneskurs i musik. Syftet är att förbereda elever vars ambition är att söka högre musikstudier.

Vi vänder oss till elever som önskar en mer heltäckande musikutbildning. Målet är att du som har musiken som huvudintresse skall få en god grund och rätt förutsättningar till att kunna nå så långt som möjligt. Siktar du mot en högre musikutbildning ska du vara väl rustad för det.

Elever kan söka Satsa Mera med startår tidigast från årskurs 6 och gå kursen fram t o m sista gymnasieåret.

Kursen är tidskrävande och kräver ett stort engagemang av eleverna.

De flesta grupplektioner kommer att erbjudas i Tierp under eftermiddagstid, så eleven bör vara beredd på resor.

Elev, förälder och lärare ska vara överens om denna satsning.

Kursinnehåll/vecka:

År 1: 40 min enskild lektion på huvudinstrument + delta aktivt i ensemble

År 2: 40 min enskild lektion på huvudinstrument + delta aktivt i ensemble + 20 min enskildlektion på biinstrument. (Dvs. ackordinstrument om du spelar ett melodiinstrument eller sjunger, annars tvärtom)

År 3: 40 min enskild lektion på huvudinstrument + delta aktivt i ensemble + musikteori

År 4: 40 min enskild lektion på huvudinstrument + delta aktivt i ensemble + Förmedla musik till andra

Alla elever som går kursen Satsa Mera ska delta vid minst ett konserttillfälle/läsår.

Frågor kan ställas till:

Fredrik Westergren, Chef Kulturskolan
0293- 218508, fredrik.westergren@tierp.se