Kontakt

Satsa mera

Kursen Satsa Mera vänder sig till dig som har musik- dans- teater- eller bild som huvudintresse och som önskar en mer heltäckande utbildning. Du som väljer Satsa Mera får en god grund och bra förutsättningar för att kunna söka vidare till högre utbildning inom ditt intresseområde.

För närvarande finns Satsa Mera för musik- dans- teater- samt musiken och jag elever.

Kursen omfattar 4 år och du kan tidigast börja i åk 6 och gå kursen fram t o m sista gymnasieåret. Anmälningsblankett får du av din lärare på Kulturskolan.

De flesta grupplektioner kommer att erbjudas på Kulturskolan i Tierp under eftermiddagstid, så eleven bör vara beredd att resa. Elev, förälder och lärare ska vara överens om denna satsning då kursen är tidskrävande och kräver ett stort engagemang av eleven.

Alla elever som går kursen Satsa Mera ska vara aktiva i ensemble och delta vid minst ett framträdande/läsår. Elever som avslutat kursen får ett utbildningsbevis.

Skriftlig ansökan skickas till Kulturskolan senast 10 maj. Ev. antagning görs efter intagningsprov inför lärarna. Tid för intagningsprov meddelas efter ansökan. (max intag, fyra nya elever varje läsår)