Kontakt

Satsa mera -Teater

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker Satsa Mera kursen genom inträdesprov. Antagning sker på våren. Vi kallar det för Audition.

Du som vill fördjupa dina kunskaper inom teaterns olika områden; scenframställning, rollanalys, textbearbetning, röst, kroppsmedvetenhet, kostym med mera.

Grundskådespelartekniker och fördjupning. Individuell träning och i grupp.

Besöker olika teatergrupper, och ser teaterföreställningar.

Som Satsa Mera elev går du två gånger i veckan, dels på satsa mera lektion och dels i en ”vanlig” teatergrupp. Repetitioner kan förekomma även på helgerna. För att delta i satsa mera måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion.

Lektionstid 2 timmar /veckan

Antal elever: max 8 st (minimum 3st)

Satsa Mera Teater

Åk 1

HT

VT

Vad är teater?

Manus. Arbeta utifrån ett färdigt manus. Rollkaraktärsarbete.

Individuell skådespelarträning samt i grupp.

Skådespelarens faser i arbetsprocessen från start till mål.

Monolog/textarbete

Kollationering- arbete mot ett större projekt. Musikteaterprojekt.

Riktningar/rum

Inköp av workshopsledare tex. Clown, stagefight m.m.

Åk 2

HT

VT

Intensivt teaterarbete kring Musikteaterföreställningen.

Impro-föreställning

Arbetar med fysiska rörelsemönster.

Forumteater: Forumteaterspel som ska framföras framför en publik

Att ta emot koreografi och regi.

Projektprocess arbete*

Workshop i smink


Föreställningsvecka i slutet av oktober. V. 43 (Musikteaterföreställningen)


Improvisationsteater


Monolog


Dialog


Besöker Teater Prego IMPRO fik, eller liknande Improvisationsteater.


Åk 3

HT

VT

LÄNK. Deltar på något sätt i Länk. Riksteaterns projekt.

Medverkar i Länk på något sätt.

Fysisk teater

Kollationering- större Teaterprojekt

Åk 4

HT

VT

Intensivt teaterarbete kring Teaterprojektet.

Skapa ett mindre föreställnings projekt, med endast handledning från ledaren. Tanken är att gruppen ska driva hela processen så mycket själv som möjligt.

Workshop i smink

Gatuteater

Föreställningsvecka i slutet av oktober. V. 43

Enkel kortfattad teaterhistoria


Besöker en större teater.


Backstage, skådespelare m.fl.

Efter avslutad kurs tilldelas ett kursintyg

* Projektprocess
Att arbete med ett enkelt projekt? Hur lägger man upp en planering för att skapa ett projekt? Hur arbetar man fram till ett mål? Hela processen från början till mål.
Vad behöver man göra för att nå dit ni vill? Vilka delar är viktiga? Vem gör vad? Deadline? Nyckelord? Med handledning och hjälp från ledaren.