Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetsstipendium

Syftet med Tierps kommuns arbetsstipendium är att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Arbetsstipendium kan beviljas med högst 50 000 kr och utdelas en gång per år. Stipendiesumman kan fördelas till en person eller en grupp.

Villkor

För vilkoren gällande arbetsstipendiumet se riktlinjer för konstnärlig verksamhet i Tierps kommunPDF (pdf, 167 kB).

Ansökan

Ansökan ska göras på blanketten Ansök om arbetsstipendiumPDF (pdf, 96 kB). Dessutom ska följande bilagor bifogas ansökan:

  • En obligatorisk projektbeskrivning enligt vår projektbeskrivningsmall, högst två A4 (se nedan)
  • En obligatorisk utbildningsbilaga med examensbevis
  • En obligatorisk arbetslivsbilaga med vidimerat cv på högst en A4
  • Personbevis

Projektbeskrivningsmall

Projektbeskrivningen ska innehålla följande information:

  1. Projektidé. Förklara i korthet vad projektet innehåller. Ange vilka aktiviteter som ska genomföras så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål samt uppnå förväntat slutresultat.
  2. Så bidrar arbetsstipendiet till min konstnärliga utveckling.
  3. Så kommer mitt projekt gagna Tierps kommuns kulturliv.
  4. Så når slutresultatet allmänheten
  5. Budget inklusive eventuella medel från annat håll.
  6. Tidsplan

Även bilagorna ska undertecknas.

Ansökan skall vara Tierps kommun tillhanda senast den 15 mars aktuellt år på adressen:
Tierps kommun
Kultur och fritid
815 80 Tierp
eller till kultur-fritid@tierp.se.

Komplett ansökan måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen.