Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen till Årets Eldsjäl avser att uppmuntra och uppmärksamma ideella ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/förening inom idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som också fungerar som en god förebild. Gäller såväl verksamhetsledare som föreningsledare. Utmärkelsen kan även tilldelas personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som främjar integration och mångfald.

Villkor

Utmärkelsen kan ges till ledare i bidragsberättigad föreningPDF (pdf, 163 kB). Utmärkelsen går till ledaren personligen. Utmärkelsen består av diplom och en prissumma om 10 000 kronor.

Nominering

Kultur- och fritidsenheten skall tillkännage för allmänheten att nominering till utmärkelse kan ske. Nomineringen kan göras av enskild person, förening eller av juryn. Nomineringen skall vara Tierps kommun tillhanda senast den 15 mars på adressen:

Kultur och Fritid
Tierps kommun
815 80 TIERP

Eller via e-post till kultur-fritid@tierp.se

Till nomineringen bifogas:

Motivering till varför ledaren ska utses till "Årets eldsjäl".
Beskrivning av ledarens uppdrag och insatser.
Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren.

Övrigt

En jury bestående tjänstemän bereder utmärkelsen "Årets eldsjäl". Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och beslutar om "Årets eldsjäl" efter beredning i juryn. Om underlag saknas kan beslutas att inget pris utdelas.
Utdelningen sker under högtidliga former på tid och plats som juryn beslutar om.