Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kulturpris

Kulturpriset är en hedersbetygelse till person eller grupp som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Villkor

Kulturpriset delas endast ut till person eller grupp som är bosatt i Tierps kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen. Kulturpriset består av diplom och ett konstverk med anknytning till Tierps kommun.

Nominering

Kultur- och fritidsenheten skall tillkännage för allmänheten att nominering till kulturpris kan ske. Nomineringen kan göras av enskild person eller av juryn. Nomineringen skall vara Tierps kommun tillhanda senast den 15 mars, på adressen:

Kultur och Fritid
Tierps kommun
815 80 TIERP

Eller via e-post till: kultur-fritid@tierp.se

Till nomineringen bifogas:
Motivering till varför den nominerade ska utses till kulturpristagare. Beskrivning av den nominerades verksamhet och insatser. Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren.

Övrigt

En jury bestående av tjänstemän bereder Kulturpriset. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och beslutar om kulturpristagare efter beredning i juryn.

Om underlag saknas kan beslutas att inget pris utdelas. Utdelningen sker under högtidliga former på tid och plats som juryn beslutar om.