Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mottagare av Kulturpriset

2019 Lövstabruks Kulturförening

Motivering Lövstabruks kulturförening har under en lång tid verkat för ett rikt och inspirerande liv i kommunen. Med mod, nyfikenhet och stort engagemang har föreningen lyckats kombinera såväl historia och samtid, tradition och nyskapande konst och kultur i sina arrangemang och blivit en betydelsefull aktör i Tierps kommuns kulturliv.

2018 Karl-Erik Berglin

Motivering Karl-Erik Berglin har ett mångårigt brinnande engagemang för lokalhistoria med fokus på Tierps köping. Detta engagemang har han förmedlat i skrift, i föreläsningar samt i sitt föreningsengagemang för att öka folkbildningen kring Tierps historia.

2017 Tierps Konstförening

Motivering Tierps Konstförening arbetar aktivt för att se till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå för kommunens invånare. Flera gånger om året arrangeras konstutställningar i utställningshallen på Tierps bibliotek. Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i och utanför kommunen.

2016 Kultur- och guidegruppen i Karlholm

Motivering Kultur- och guidegruppen i Karlholm är en aktiv och drivande förening vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva guidning i Karlholmsbruk. Föreningen arbetar engagerat för att tillgängliggöra Karlholms kulturhistoria och dess miljöer för såväl skolelever, invånare som turister. Deras arbete med att hålla historien vid liv är viktig för hela kommunen. Genom goda samarbeten med ArbetSam och Arbetets museum har föreningen, trots sin ringa storlek, lyckats återuppliva Sveriges enda idag fungerande ånghammare.

2015 Lars-Erik Söderberg

Motivering Lars-Erik Söderberg tilldelas 2015 års kulturpris för sitt mångåriga engagemang i Norra Upplands Kammarorkester. Lars-Erik har oförtröttligt och helt ideellt lagt ner hela sin själ i att hålla orkestern levande under 40 års tid. Han har möjliggjort att Tierps kommun kunnat ha en egen kammarorkester.

2014 Gunnar Thollander

Motivering Gunnar Thollander tilldelas 2014 års kulturpris för sitt arbete och engagemang för sin hembygd. Genom att sprida sin kunskap och förmedla brukets historia verkar han som en ambassadör för Söderfors.

2013 Esbjörn Hogmark

Motivering Esbjörn Hogmark tilldelas 2013 års kulturpris för sitt arbete och stora engagemang för Erik Sahlström institutet, nyckelharpan och folkmusiken.

2012 Margareta Lundqvist

Motivering Margareta Lundqvist tilldelas 2012 års kulturpris för att hon som initiativtagare till arrangemanget Konst på väg bidragit till att göra kommunens konstnärer, konsthantverkare och besöksmål mer synliga för en stor och bred publik.

2011 Margareta Nordqvist (Tobo)

Motivering Margareta Nordqvist tilldelas 2011 års kulturpris för sitt mångåriga arbete i barnbokens värld med underbara illustrationer i både egna och andras böcker.

2010 Vendels Hembygdsförening

2009 Mary-Ann Olsarsbo

2008 Birgitta Östlund