Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tidigare mottagare av stipendier och utmärkelser

Mottagare av stipendier och utmärkelser tidigare år.

Mottagare av arbetsstipendium

2022 Mourad Kouri

Konstnären Mourad Kouri tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet på 50.000 kr för ett undersökande arbete om integration och tillhörighet. Mourad vill återbesöka platser i Tierp där han vistades som barn, möta människor och förmedla ett narrativ genom fotografi, video och text. En berättelse om integration, barndom, öppenhet, förlust, sorg och om minnets roll i den konstnärliga processen. Med projektet vill Mourad Kouri skapa reflektioner över frågor om tillhörighet, konstnärlig frihet och samhörighet. Projektet ska visas i Tierp tillsammans med en utställning.

Mourad Kouri (f. 1987) är från Syrien och är bosatt och verksam i Stockholm. Mourad har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018 och en BA i konst från Concordia University, Montreal.

2021 Katarina Eismann

Konstnären Katarina Eismann tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet för projektet ”Drömmen om en biograf”. Projektet tar avstamp Eismanns familjeberättelse om Erik Josephson som grundade biografen i Tierp. Projektet belyser hur en familjs historia övergår till materiella och immateriella spår, en undersökning om vilka efterverkningar som är synliga i Tierp och vilka drömmar som knyts till de spår som finns kvar. Genom efterforskningar på plats och möten med människor ska Katarina Eismann skapa videoinstallationer som visas inne och utomhus.

Katarina Eismann (f. 1958) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har medverkat i flera utställningar, konstnärliga gestaltningar och projekt både i Sverige och internationellt. Moderna museet, Luleå Biennalen, Marabouparken och Forum för levande historia är några platser hennes verk har visats på. Eismanns verk syns också i flera offentliga samlingar, där ibland Statens konstråd. Katarina Eismann har gjort flera gränsöverskridande projekt och har bl.a. arbetat med frågor om gestaltning av det som förs vidare efter trauman.

2020 Karin Willén

Motivering: Konstnären Karin Willén tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, för sitt undersökande projekt av skogen kring Hållnäshalvön. Fokus är skogen som spelplats för paradoxala och motstridiga berättelser, kunskaper och relationer. Relationen mellan skog, människor, skogsbruk och bygd. Genom arrangerade samtal vill Karin Willén lyfta personliga berättelser om skogen i Hållnäs med en förväntan om att fånga ett samband mellan äldre och yngre generationer. Resultatet blir ett filmat material som kommer att presenteras offentligt i Tierps kommun.

Karin Willén (f. 1962) är utbildad vid bl.a. Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit anlitad för både utställningar, evenemang och forskningsprojekt av bl.a. Statens konstråd, Marabouparken, Stockholms stad och Linköpings länsmuseum. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris och hon har även varit ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Som konstnär arbetar Karin med teman som miljö, kärnkraft och politik och har bedrivit undersökande projekt och publicerat 2 konstböcker om området kring Forsmark.

2019 Fredrik Strid

Motivering: Konstnären Fredrik Strid tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium förkonstnärlig verksamhet, för att genomföra skulpturprojektet ”Fåglar i Sverige”. Inspirerat av vanitastraditionen, vars motiv ofta påminner om jordelivets förgänglighet och korthet, vill Fredrik Strid skapa skulpturer av fåglar kring sitt närområde och undersöka samhälleliga fenomen. Projektet problematiserar frågor om nationell identitet och migration och kommer att presenteras offentligt i Tierps kommun.

2018 Maria Friberg

Motivering: Fotografen och bildkonstnären Maria Friberg tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet för att genomföra ett konstprojekt som innebär ett möte mellan modern teknik och traditionellt hantverk. Arbetet ska presenteras i Tierps kommun. Mer information om Maria finns på hennes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018 infördes Arbetsstipendiet

Innan arbetsstipendiet infördes fanns kulturstipendium. Nedan visas mottagarna av Tierps kommuns Kulturstipendium.

2017 Mirelle Eriksson

Motivering: Mirelle Eriksson tilldelas kulturstipendiet för att genomföra ett grafiskt tryckprojekt med foton från trakterna runt Tierp. Mirelle vill med sina konstverk lyfta fram och förmedla mystiken och historien i sin hembygd. Resultatet ska visas offentligt.

2016 Pavel Matveyev

Motivering: Konstnären Pavel Matveyev har på ett professionellt sätt formulerat en konkret plan kring ett offentligt konstprojekt. Projektet tar sin utgångspunkt i det lokala landskapet och uttrycks via fotografi. Genom frågeställningar rörande platsens vara och icke vara ska invånare ha möjlighet att påverka och på så vis medverka i konstverket. Slutprodukten kommer att visas offentligt.

2015 Gustaf Broms

Motivering: Gustaf Broms tilldelas 2015 års kulturstipendium för att stimuleras att fortsätta med sitt utforskande konstnärskap. Med stipendiet hoppas vi att Gustaf fortsätter skapa performancekonst som lämnar avtryck både i vår kommun och utanför landets gränser.

2014 Anna-Karin Axelsson

Motivering: Anna-Karin Axelsson tilldelas 2014 års kulturstipendium för att få möjligheten att utveckla sitt konstnärskap ytterligare. Med rätt verktyg möjliggörs arbetet med att förvandla sten till konst.

2013 Leif Jacobsson

Motivering: Leif Jacobsson tilldelas 2013 års kulturstipendium för sitt arbete med att utveckla gränsöverskridande verksamhet med utställnings- och kulturaktiviteter i Knypplan.

2012 Erika Galle

Motivering: Erika Galle verkar som smed i Lövstabruk sedan 2004. Erika arbetar med stort som smått och har ett intresse för att ta fram nya produkter med inspiration från de historiska förebilderna. Erika planerar att iordningsställa sin smedja och utveckla verksamheten med kurser i smide.

Erika Galle tilldelas 2012 års kulturstipendium för sitt arbete med att iordningsställa smedjan och för att sprida kunskaper om smidets och brukens historia, tekniker, material och kvalitéer.

Mottagare av kulturpriset

2022 Björns biografer (Tierps Bio)

Motivering: Trots tuffa år för kulturbranschen på grund av pandemin och restriktioner har Björns bio lyckats anordna kulturevenemang på ett säkert sätt. Bion har lyckats med att nå olika målgrupper genom ett brett utbud och flexibla tider. Med ett stort driv har Björns bio arbetat för att göra det enkelt och tillgängligt att se film i Tierp.

2021 Carl-Åke Eriksson

Motivering: Under många år har Carl-Åke Eriksson haft ett brinnande engagemang för historia och kultur i Tierps kommun. Genom att fotografera och dokumentera händelser i bygden och sitt arbete med publikationen ”Hållnäs förr och nu" har Carl-Åke väsentligt bidragit till förmedlingen av bygdens historia.

2020 Strömsbergsbruks samarbetskommité

Motivering: Strömsbergs bruks samarbetskommitté har under flera år satsat på att utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och en mötesplats för kommunens invånare. Genom ett föredömligt samarbete mellan flera föreningar har de skapat ett program som sträcker sig över hela året, med allt från konstrundor, musikevenemang och kulturhistoriska visningar. Kommittén har varit drivande och tagit många initiativ i arbetet med kanotleden, de jobbar även aktivt med Kulturarvstrappan samt med restaureringar av bruksmiljön.

2019 Lövstabruks Kulturförening

Motivering: Lövstabruks kulturförening har under en lång tid verkat för ett rikt och inspirerande liv i kommunen. Med mod, nyfikenhet och stort engagemang har föreningen lyckats kombinera såväl historia och samtid, tradition och nyskapande konst och kultur i sina arrangemang och blivit en betydelsefull aktör i Tierps kommuns kulturliv.

2018 Karl-Erik Berglin

Motivering: Karl-Erik Berglin har ett mångårigt brinnande engagemang för lokalhistoria med fokus på Tierps köping. Detta engagemang har han förmedlat i skrift, i föreläsningar samt i sitt föreningsengagemang för att öka folkbildningen kring Tierps historia.

2017 Tierps Konstförening

Motivering: Tierps Konstförening arbetar aktivt för att se till att upplevelser av konst i olika former finns att tillgå för kommunens invånare. Flera gånger om året arrangeras konstutställningar i utställningshallen på Tierps bibliotek. Tierps Konstförening stöder med sitt arbete konstnärer i och utanför kommunen.

2016 Kultur- och guidegruppen i Karlholm

Motivering: Kultur- och guidegruppen i Karlholm är en aktiv och drivande förening vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva guidning i Karlholmsbruk. Föreningen arbetar engagerat för att tillgängliggöra Karlholms kulturhistoria och dess miljöer för såväl skolelever, invånare som turister. Deras arbete med att hålla historien vid liv är viktig för hela kommunen. Genom goda samarbeten med ArbetSam och Arbetets museum har föreningen, trots sin ringa storlek, lyckats återuppliva Sveriges enda idag fungerande ånghammare.

2015 Lars-Erik Söderberg

Motivering: Lars-Erik Söderberg tilldelas 2015 års kulturpris för sitt mångåriga engagemang i Norra Upplands Kammarorkester. Lars-Erik har oförtröttligt och helt ideellt lagt ner hela sin själ i att hålla orkestern levande under 40 års tid. Han har möjliggjort att Tierps kommun kunnat ha en egen kammarorkester.

2014 Gunnar Thollander

Motivering: Gunnar Thollander tilldelas 2014 års kulturpris för sitt arbete och engagemang för sin hembygd. Genom att sprida sin kunskap och förmedla brukets historia verkar han som en ambassadör för Söderfors.

2013 Esbjörn Hogmark

Motivering: Esbjörn Hogmark tilldelas 2013 års kulturpris för sitt arbete och stora engagemang för Erik Sahlström institutet, nyckelharpan och folkmusiken.

2012 Margareta Lundqvist

Motivering: Margareta Lundqvist tilldelas 2012 års kulturpris. Som initiativtagare till arrangemanget Konst på väg har hon bidragit till att göra kommunens konstnärer, konsthantverkare och besöksmål mer synliga för en stor och bred publik.

2011 Margareta Nordqvist (Tobo)

Motivering: Margareta Nordqvist tilldelas 2011 års kulturpris för sitt mångåriga arbete i barnbokens värld med underbara illustrationer i både egna och andras böcker.

2010 Vendels Hembygdsförening

2009 Mary-Ann Olsarsbo

2008 Birgitta Östlund

Mottagare av miljöpriset

2022 Hållnäs sockenråd

Med en imponerande kraftsamling har Hållnäs sockenråd lyckats samla in en stor mängd metallskrot och batterier till återvinning. Med ett långsiktigt tänk och med stort fokus på hållbarhetsfrågor har Hållnäs sockenråd lyckats kombinera socialt engagemang, besöksnäringsfrågor och bevarande av natur på Hållnäshalvön.

2021 Eleverna i gymnasiesärskolan på Högbergsskolan 

Motivering: Eleverna i gymnasiesärskolan på Högbersskolan har med ett genuint intresse för miljön och hållbar utveckling arrangerat skräpplockardagar, föreläsningar och startat ett växthus för att lära sig om odling. Eleverna har även startat UF företaget ”Kreativa Boden”. Ett projekt där eleverna visat på stort engagemang genom att samla in material från allmänheten som de sedan tillverkat saker av och sålt på loppis.

2020 Naturskyddsföreningen i Tierp

Motivering: I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat program för allmänheten. Genom verksamhet som "Natursnokarna" för barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar miljö förbättras.

2019 Tallbacksskolans elever

Motivering: Årets miljöpris 2019 ges till eleverna på Tallbacksskolan i Månkarbo. Eleverna har visat att de bryr sig om vår planet genom att bland annat plocka upp plast och skräp i naturen. De har aktivt varit med och påverkat genom att prata med politiker och kommit med förslag och ställt krav. Eleverna har också stått upp för framtiden och klimatet genom att delta i Fridaysforfuture.

2018 Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

Motivering: Föreningen har genom sitt engagemang kring bland annat Tegelsmoraleden och Framtidsdagen i Örbyhus 2017 visat ett brett perspektiv kring miljö- och hållbarhetsarbete. Genom det nya projektet med Local Food Nodes har de också förenklat köp av lokalproducerad mat.

2017 Matlådan i Tierp

Motivering: Tina Dahlström Berg och Magnus Dahlström har genomfört en hållbar och klimatsmart handling genom att ha startat lunchrestaurangen Matlådan i Tierp. De råvaror som annars skulle slängas i matvarubutiken tas tillvara och lagas till välsmakande lunchrätter.

2016 IK Rex

Motivering: IK Rex var tidigt ute med att se över sina energialternativ för att minska elförbrukningen vid föreningens anläggning. Belysningen i elljusspåret har undan för undan bytts ut och de har också provat solfångare för att få ner elförbrukningen. Installationen av en luftvärmepump har minskat förbrukningen av direktverkande el. Trots sin ansträngda ekonomi har IK Rex haft miljötänket med sig hela tiden och visar att även de små satsningarna kan göra skillnad.

2015 Anders Perols

Motivering: Anders Perols tilldelas 2015 års Miljöpris för sitt engagemang och sin kreativitet i sitt arbete som kock på Vendels skola och förskolan Bikupan. Med sin matlagning från grunden, sitt stora engagemang för att minska matsvinnet och sitt sätt att få eleverna delaktiga sprider han miljötänk och matglädje till såväl matgäster som Instagrambesökare.

2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avstå från att dela ut miljöpriset år 2014.

2013 Tierps Kretsloppsservice

Motivering: Ett företag som tillvaratar det som annars skulle kastas såsom möbler, husgeråd och andra saker som fixas till för att senare säljas i secondhandbutiken. Det som inte kan tillvaratas sorteras omsorgsfullt för att senare fraktas till kommunens återvinningsstationer

2012 Enbackens förskola i Hållnäs och förskolan Linnéan i Skärplinge

Mottagare av årets eldsjäl

2022 Ismakarna i Söderfors

Ismakarna i Söderfors har under flera år arbetat hårt för att göra det möjligt för barn och unga att åka skridskor i Söderfors. Deras engagemang har varit betydelsefullt för orten och bidragit till att invånare i kommunen kunnat ta del av en meningsfull och aktiv fritid.

2021 Tierps Ryttarklubbs ungdomssektion 

Motivering: Tierps Ryttarklubbs ungdomssektion har under året, trots pandemin, lyckats utveckla och anordna passande aktiviteter för barn och unga. Som goda förebilder har de skapat engagemang för ridsporten samt en god samhörighet bland föreningens unga.

2020 Diabetesmammorna

Motivering: Diabetesmammorna har sedan 2012 arbetat aktivt för att främja barn med typ 1-diabetes. De har bland annat anordnat kollon som givit barnen möjlighet att känna gemenskap med andra som lever med samma förutsättningar och stärka barnens självkänsla. Deras arbete har också underlättat för föräldrar till barn med diabetes genom fortbildning och skapade tillfällen för att knyta nya kontakter och byta erfarenheter med varandra.

2019 Eva-Lena Wadberg

Motivering: Eva-Lena Wadberg har under lång tid varit en stor eldsjäl inom den uppländska ishockeyn. Genom sina ledaruppdrag inom Tierps Hockey och Upplands Ishockeyförbund har hon stått ut som en stor förebild i en annars mansdominerad idrott. Hon finns alltid med på matcherna och stöttar spelarna. Utöver att hon är lagledare för A-laget och B-juniorerna har hon även startat upp och drivit den uppskattade sommaraktiviteten Sommarhockey.

2018 Monica Kolm

Motivering: Monica Kolm har under många år visat ett stort engagemang för sitt ideella uppdrag som scoutledare i Equmenia. Hon har varit en trygg förebild som lärt många barn att vistas i naturen på ett lustfyllt sätt. Hon har även varit ledande i scouternas arbete med integration som lockat till sig ett 40-tal nya scouter av olika nationaliteter. 

2017 Jan Westland

Motivering: Jan Westland har ett brinnande engagemang för sin hembygds historia i Söderfors. Jan har under flera års tid skapat modeller av äldre byggnader i bruket och har på så sätt utvecklat ett museum i sitt eget hem. Genom att berätta om historien för barn och unga för han vidare ovärderlig kunskap.

2016 Mia Birkehorn

Motivering: Mia Birkehorn har genom sitt engagemang i Ullfors IK gjort betydande insatser för de olika verksamheterna i klubben. Från att under en lång tid inte ha haft ett damlag startade Mia träningar för damer under 2014 som nu lett till att Ullfors har ett aktivt fotbollsdamlag. Med stort intresse och energi har Mia stöttat idrotten för såväl seniorer och ungdomar. Mia har lyckats fånga upp gruppen tjejer mellan 15-20 år som annars ofta faller bort och slutar idrotta i just den åldern.

2015 Torsten Carlsson

Motivering: Torsten Carlsson tilldelas priset som årets eldsjäl för sitt mångåriga och engagerade arbete med att själv dra upp och bekosta skidspår längs banvallen i Tierp. Spåren passar bra för de som inte kan åka i kuperad terräng. De lättåkta spåren möjliggör för fler att komma ut och njuta av naturen.

2014 Gunder Svensson

Motivering: Gunder Svensson är aktiv i Tierp Tolfta skytteförening och har ett genuint engagemang för sin sport. Han brinner för sitt arbete med barn och ungdomar samt möjliggör att mindre sporter finns och kan utövas i kommunen.

2013 Per Erik Karlsson

Motivering: Per Erik Karlsson tilldelas Årets Eldsjäl 2013 för sitt mångåriga och stora ideella arbete i föreningslivet i Hållnäs.

Hedersutmärkelse 2013 Barbro Wiklund

Motivering: Barbro Wiklunds tilldelas en hedersutmärkelse för sitt betydelsefulla och viktiga engagemang för våldsutsatta kvinnor och barn.

2012 Henrik Thorell

Motivering: Henrik Thorell tilldelas Årets Eldsjäl 2012 för att han med stort hjärta och positiv inställning engagerat sig för att ge barn och unga en meningsfull sysselsättning.

2011 Ulrika Hillerstig och Niklas Bergström

Motivering: Ulrica Hillerstig har i och vid sidan av sitt arbete som ungdomspolis oförtröttligt arbetat med att förbättra situationen för ungdomar. Genom arbetet med ungdomsnätverket har hon skapat många kontakter och byggt nätverk med ungdomarna i fokus. Ulrica Hillerstig tilldelas Årets Eldsjäl 2011 för att hon med sin stora drivkraft, sin passion och sitt engagemang gör många ungas liv bättre.

Niklas Bergström är inte bara verksam som tränare utan tar även ansvar för en rad olika föreningssysslor inom Aktivéra Innebandy. Med stor glädje och stor energi har han förmåga att se varje barn och hjälpa dem till utveckling. Niklas är en god förebild, en god kamrat och en bra företrädare för sin verksamhet. Niklas Bergström tilldelas Årets Eldsjäl 2011 för sitt helhjärtade engagemang för barn och unga inom Aktivéra innebandy.

2010 Joel Söderberg

Motivering: Joel Söderberg har under många år och med stor drivkraft verkat inom Tierp Volleybollklubb. Med sitt engagemang och sin energi är han en förebild för spelare och ledare inom föreningen. Som ledare och i olika förtroendeposter har hans ideella arbete ständigt fokus på föreningens bästa. Joel Söderberg tilldelas Årets Eldsjäl 2010 för sitt stora ideella engagemang med föreningens bästa i fokus.

2009 Patrik Norberg och Svante von Strokirch

2008 Per Ohlström

Humlepriset - Ett pris i Pekens anda

2022 Gunnar Thollander, Söderfors

Motivering: Med ett imponerande engagemang som spänner över många decennier har Gunnar Thollander varit en bärande ideell kraft för Söderfors och Tierps kommun. Hans brinnande intresse för det historiska kulturarvet, ett omfattande samhällsengagemang och med en stark utgångspunkt i hembygdsföreningens verksamhet har Gunnars insatser kommit många till gagn. Med en varm öppenhet har Gunnar fått barn som vuxna, föreningar och företag, att känna sig välkomna i Söderfors och bidragit till kunskap och stolthet kring orten.