Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

God vård vid demenssjukdom

För vård vid demenssjukdom finns nationella riktlinjer som kommunen följer. En del av detta är att vi använder oss av kvalitetsregister för att säkerställa god vård vid demenssjukdom. En riskbedömning genomförs och utifrån de risker som identifieras görs en plan för åtgärder som ska hjälpa den enskilde.

Registren som är aktuella är svenska BPSD registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för kommunerna) och SveDem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (för primärvården).

Utredning för demensdiagnos

Regionen ansvarar för att utreda om dina besvär beror på en demenssjukdom. Demenssköterskan på vårdcentralen samarbetar med kommunen med syfte att tidigt erbjuda utredning för att fastställa eventuell demensdiagnos, erbjuda råd och stöd och göra uppföljningar av insatt läkemedelsbehandling.

Stöd från kommunen

Kommunen erbjuder olika former av stöd utifrån dina behov. Det finns bland annat möjlighet till dagverksamhet, hemtjänst, avlastning i form av växelvård, anhörigstöd och särskilt boende. Läs mer om de olika insatserna under Stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Demenscentrum

Kommunens demenscentrum finns på Wesslandia. Där finns särskilt boende med personal som har särskild kompetens om demenssjukdomar.